GALERIA ARCHITEKTURY I SZTUKI ul.prof.Z.SZAFRANA 1

< wstecz

Galeria Instytutu Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego (GIAiUUZ)

Galeria  Instytutu Architektury i  Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego  działa na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ. Galeria została utworzona w 2015 roku z inicjatywy prof. dr inż. arch. Zbigniewa Bacia, ówczesnego kierownika Katedry Architektury i Urbanistyki, prof. Jana Gawrona -Kierownika Zakładu oraz mgr inż. arch. Justyny Juchimiuk, opiekuna naukowego Koła Naukowego studentów kierunku architektura WBAiIŚ UZ "Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej". Galeria do 2022 roku nosiła nazwę Galeria Architektury i Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego a decyzją Rady Galerii zmieniono jej nazwę (11.2022) na Galerię Instytutu Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest ona zlokalizowana jest w foyer budynku A-8 przy ul. prof. Z. Szafrana 1 oraz w budynku A-0 przy ul. Podgórnej 55 w Zielonej Górze.

Symbolicznym początkiem działalności ówczesnej Galerii Architektury i Sztuki UZ (obecnie GIAiUUZ) był wer­nisaż Pierwszej Wystawy Prac Studentów Katedry Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ (KAiU) w czerwcu 2015 roku (link >>>). Wy­stawa prezentowała wybrane fragmenty projektów semestralnych studentów wszystkich lat studiów I i II stopnia. Formalnie Galeria Architektury i Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego została powołana do życia Uchwałą nr 181 Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 lutego 2016 roku (link PDF>>)

Liczne wystawy zaprezentowane w latach 2015-2018 ilustrowały szeroki zakres zagadnień, które są tematami studiów na kierunku architektura. Obejmują one między innymi zarówno problematykę hi­storii i teorii sztuki, architektury i urbanistyki, jak i zagadnienia związane z praktyczną nauką projekto­wania architektonicznego, urbanistycznego oraz planowaniem przestrzennym w różnych skalach. Na wystawach prezentowano również prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie oraz projekty stu­dialne wykonywane na zlecenie Urzędu Miasta Zielona Góra.

Przestrzeń wystawiennicza galerii zlokalizowana w przyziemiu budynku A0 znajduje się pod opieką prof.Jana Gawrona i mgr Małgorzaty Czerniawskiej- ZAKŁAD TEORII I HISTORII BUDOWY MIAST, SZTUK PLASTYCZNYCH oraz OCHRONY ZABYTKÓW (link >>>).

W pracę galerii a w szczególności organizację wystaw architektonicznych oraz powarsztatowych w bud.A8, zaangażowane jest Koło Naukowe studentów kierunku architektura WBAiIŚ UZ "Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej" pod kierunkiem opiekuna naukowego - mgr inż. arch. Justyny Ju­chimiuk, we współpracy z prof.dr inż.arch.Zbigniewem Baciem oraz mgr inż.arch.Michałem Golańskim- Zakład Teorii i Projektowania Architektonicznego KAIU WBAiIŚ UZ.

Wystawy prezentowane w Galerii AiS UZ są recenzowane.
Wśród  grona Recenzentów są m.in.: prof.dr hab.inż.arch.Krystyna Januszkiewicz, prof.ZUT w Szczecinie, dr hab. sztuki. T.Matusewicz, WA PP /SARP o.Poznań  (link)>>>


 

Galeria Architektury i Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego /bud.A8 współpracowała /uje z:

 • Alpha Business Center -Zielona Góra
 • Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze
 • Galerią Forma WBIA ZUT w Szczecinie
 • Izbą Architektów RP , oddz.Zielona Góra
 • Stowarzyszeniem Architektów RP, oddz.Zielona Góra
 • Urzędem Marszałkowskim woj.lubuskiego
 • PAN -Polska Akademia Nauki/ Komitet Architektury i Urbanistyki
 • Szkołą Naukową "Habitat"
 • Fundacją WP "Arka
   

oraz

 • Zakładem Teorii i Projektowania Architektonicznego KAIU WBAiIŚ UZ
 • Zakładem TEORII i HISTORII BUDOWY MIAST, SZTUK PLASTYCZNYCH oraz OCHRONY ZABYTKÓW KAIU WBAiIŚ UZ
 • Zakładem URBANISTYKI i PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO KAIU WBAiIŚ UZ
 • Kołem Naukowym "Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej"

Kalendarium wystaw >>