GALERIA ARCHITEKTURY I SZTUKI ul.prof.Z.SZAFRANA 1

< wstecz

DETAL W ARCHITEKTURZE WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI
CERAMIKA W ARCHITEKTURZE"


WYSTAWA ZBIOROWA MODELI PRZESTRZENNYCH STUDENTÓW KIERUNKU ARCHITEKTURA WBAiIŚ UZ ORAZ KOŁA NAUKOWEGO „ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI ZRÓWNOWAŻONEJ”
15.12.2021-15.02.2022

 

Wystawy, wyjazd naukowo-studialny ARCHI-TOUR- ŻARY- ZŁOTNIK 2021", warsztaty architektoniczne i modelarskie zrealizowano pod patronatem Pani Dziekan WBAiIŚ, dr hab. inż. Anny Bazan-Krzywoszańskiej, prof. UZ. Organizatorzy warsztatów architektonicznych, wyjazdu naukowo-studialnego oraz wystaw zbiorowych: Instytut Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ, Pracownia Architektury Mieszkaniowej i Usługowej IAiU WBAiIŚ UZ, Galeria Architektury
i Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Koło Naukowe „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” studentów kierunku #ARCHITEKTURAUZ.
Źródłem finansowania w/w były środki przyznane przez Prorektor ds. Studenckich - dr hab. Barbarę Literską, prof.UZ, Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego przy wsparciu Dyrekcji Instytutu Architektury i Urbanistyki UZ.


Opieka merytoryczna /organizacyjna :
dr Barbara Bielinis-Kopeć - LWKZ, dr inż. arch. Piotr Sobierajewicz, mgr inż. arch. Wiktor Bosowski,
dr inż.arch.Justyna Juchimiuk, dr inż. Alena Kononowicz, mgr inż. arch. Michał Golański - Instytut Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ

Uczestnicy wystawy:

Studenci 1 roku, kierunku architektura WBAiIŚ UZ / członkowie Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”