CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CPTT UZ

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Uniwersytetu Zielonogórskiego


Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego realizuje zadania wewnątrzuczelniane oraz świadczy usługi dla wszelkich podmiotów zewnętrznych, tj. osób fizycznych, osób prawnych, jednostek użyteczności publicznej itp. Celem CPTT UZ jest stymulowanie innowacyjności, promowanie przedsiębiorczości, działanie na rzecz transferu nowoczesnych technologii oraz koordynacja wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a przemysłem, jednostkami samorządowymi i organizacjami okołobiznesowymi.

Oferta wspołpracy Instytutu AIU >>>

 

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. prof. Z. Szafrana 4

65-516 Zielona Góra
Wydział Mechaniczny
Budynek A-10, pokój 242
(+48) 789 441 359

e-mail: sekretariat@cptt.uz.zgora.pl

WWW: www.cptt.uz.zgora.pl