INFORMACJE INSTYTUTU AiU WBAiIŚ UZ

< wstecz

NOTYFIKACJA JEDNOSTKI W SPRAWIE UZNAWALNOŚCI KWALIFIKACJI DYPLOMÓW MAGISTERSKICH I INŻYNERSKICH Z ZAKRESU ARCHITEKTURY od roku akademickiego 2008/2009

Uniwersytet Zielonogórski został wpisany do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE tj. uzyskał możliwość notyfikacji dyplomów inżynierskich i magisterskich z zakresu architektury od roku akademickiego 2008/2009.

Decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE (Dz.U. L 317 z 1.12.2017, str. 119—220), a wszystkie wersje językowe aktu są dostępne w serwisie EUR-LEX pod następującym linkiem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1515578630685&uri=CELEX:32017D2113

W polskiej wersji językowej opublikowanego aktu w formacie pdf dyplomy architektów z polskich uczelni, w tym Uniwersytetu Zielonogórskiego, znajdują się na stronie 65 dokumentu
link do PDF poniżej >>>