MIESIĘCZNIK SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ UZ

Uniwersytet Zielonogórski - Miesięcznik Społeczności Akademickiej

Zapraszamy do lektury. Miesięcznik jest kontynuacją czasopism akademickich ukazujących się na uczelniach, które utworzyły nasz Uniwersytet - "Głosu Uczelni" w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego i "Biuletynu Politechniki Zielonogórskiej".

Redakcja Miesięcznika Społeczności Akademickiej zaprasza pracowników i studentów do współpracy w redagowaniu pisma. Zachęca do wypowiedzi polemicznych.

Miesięcznik ukazuje się drukiem, a jego wierna kopia jest dostępna poniżej w linku.
http://miesiecznik.uz.zgora.pl/wydawnictwo/miesiecznikUZ.html
 

Aby móc przeglądać zawartość należy zainstalować przeglądarkę Adobe Acrobat Reader. 

Żródło informacji:
http://miesiecznik.uz.zgora.pl