PUBLIKACJE I SYSTEM SKEP

< wstecz

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA I WYJAZD NAUKOWO -STUDIALNY - NIEMCY, HOLANDIA PT. "NATURA - TECHNOLOGIA - KULTURA, ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO ŻYCIA"
3-7 września 2015

THE CONFERENCE OF POLISH UNIVERSITIES AND RESEARCH TRIP – GERMANY, NETHERLANDS ‘NATURE – TECHNOLOGY – CULTURE – SUSTAINABLE LIVING ENVIRONMENT’ 3-7 September 2015

Spis treści (alfabetyczny)>
Wstęp>

prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ,
KAIU WBAIŚ Uniwersytet Zielonogórski, PAN Komitet AiU
W poszukiwaniu środowiska mieszkaniowego >
In quest for Housing Environment

Habitat - zrównoważone środowisko życia >
Habitat, Sustainable Living Environment


mgr inż. arch. Michał GOLAŃSKI,
KAIU WBAIŚ Uniwersytet Zielonogórski
Zastosowanie drewna we współczesnej architekturze krzywoliniowej>
Wood In contemporary curvilinear architecture

mgr inż. arch. Piotr GRADZIŃSKI,
WBiA ZUT w Szczecinie
Światło w architekturze - nowe spojrzenie>
Light in architecture – a new look

dr inż. arch. Anna GUMIŃSKA,
WA Politechnika Śląska
Strategie OZE w aspekcie rewitalizacji zabudowy śródmieść miast europejskich>
Res strategies in the context of the european revitalize the city centers.

prof. nzw. dr hab. inż. arch. Krystyna JANUSZKIEWICZ, WBiA ZUT w Szczecinie
Rola technologii cyfrowych w projektowaniu i budowaniu architektury efektywnej ekologicznie>
The role of digital technologies in designing and building eco-efficient architecture
Projektowanie morfo-ekologiczne jako strategia dla zrównoważonego rozwoju>
Morpho-Ecologies Design as a strategy for sustainable development

mgr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK, KAIU WBAIŚ Uniwersytet Zielonogórski
Architektura aktywna energetycznie>
Energy-efficient architecture
Współczesna architektura wobec OZE – HafenCity, IBA Hamburg 2006-13, 2014 plus,
koncepcja odnawialnego Wilhelmsburga 2050, Fryburg Bryzgowijski – Vauban>

Contemporary architecture in view of renewable energy sources (RES) - HafenCity, IBA 2006-13, 2014 +, Concept Renewable Wilhelmsburg 2050, Freiburg – Vauban
Wystawy światowe Expo 2015, 2017, 2020 a odnawialne źródła energii>
World Expos in Milan in context of using renewable energy sources (RES)

mgr inż. arch. Henryk KATOWICZ KOWALEWSKI,WB Politechnika Częstochowska
Bio-Helio-Architektura –Biomimetyczne strategie kształtowania form i struktur
architektury energoaktywnej
 
Bio-Helio-Architecture – Biomimetic strategies in process of designing forms
and structures of energy-active architecture
Heliotrop/Heliotrop>

dr inż. arch. Justyna KLESZCZ, WBAIŚ Uniwersytet Zielonogórski
Edukacja i zabawa poprzez kontakt ze zwierzętami, jako metoda kształtowania postaw
zrównoważonych wśród najmłodszych>

Education and play through contact with animals, as a method of developing sustainable attitude
among the youngsters.

mgr inż. arch. Katarzyna KRASOWSKA, WBiA ZUT w Szczecinie
Wpływ zewnętrznych środków finansowych (z funduszy europejskich) na zrównoważony rozwój gospodarczy i przestrzenny małych miast Pomorza Zachodniego>
The influence of external financial resources for spatial development of small towns of Western Pomerania

dr hab. Tomasz MATUSEWICZ, WA Politechnika Poznańska
Sztuka XXI wieku wobec dążeń do zrównoważonego rozwoju i efektywności ekologicznej
Art of XXI century against aspirations to sustainable development and eco – efficiency

dr inż. arch. Romuald PUSTELNIK, KAIU WBAIŚ Uniwersytet Zielonogórski
Bezpieczne otoczenie mieszkańców
Safe neighbourhood residence

prof. dr hab. inż. arch. Janusz RĘBIELAK, WA Politechnika Krakowska, PAN o/Wrocław
Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych
Structures proposed for unique architectonic solutions

dr inż. arch. Nina SOŁKIEWICZ - KOS, WB Politechnika Częstochowska
Zrównoważony rozwój środowiska miejskiego- współczesne tendencje
Sustainable Development of Urban Environment – Contemporary Tendencies

prof. nzw. dr hab. inż. arch. Marek WOŁOSZYN, WBiA ZUT w Szczecinie
Systemy bierne w podnoszeniu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej –symulacje działania>
Passive systems in improving the energy efficiency of public buildings
– simulations

Zakończenie >>>