PUBLIKACJE I SYSTEM SKEP

< wstecz

 

 

Szczegółowa informacja o publikacji oznaczonej identyfikatorem ISBN 978-83-945570-0-3 - link>>

Wydawnictwo Katedry Architektury i Urbanistyki, Uniwersytet Zielonogórski
Nr 1, 2014-2015 (red. Z.BAĆ)

REDAKTOR NACZELNY:
prof. ZBIGNIEW BAĆ
KOMITET REDAKCYJNY:
M.CZERNIAWSKA, R.DUDZIK, M.GOLAŃSKI, J.JUCHIMIUK

Pierwszy numer Wydawnictwa Katedry Architektury i Urbanistyki jest prezentacją osiągnięć dydaktycznych, naukowo-badawczych oraz organizacyjnych w latach 2014-2015. Materiały zawarte w publikacji są zbiorem prac studenckich kierunku Architektura przedstawionym w kolejności odbywania studiów, od opracowań I roku studiów do etapu końcowego, którego zwieńczeniem jest dyplom magisterski, z uzyskaniem tytułu magistra, inżyniera architekta.
Przedstawione opracowania studentów są wybrane i były prezentowane na wystawie w roku 2015 i dotyczyły osiągnięć Katedry w latach 2014-2015. To także czas wytężonej pracy nowopowołanej Katedry Architektury i Urbanistyki.
Obok prac studenckich będących rezultatem założeń programowych studiów prezentujemy prace naukowo-badawcze pracowników Katedry Architektury i Urbanistyki, a także ważny okres w procesie kształcenia studentów, to Szkoły Letnie, Warsztaty i Seminaria, które stanowią uzupełnienie w życiu naukowo-dydaktycznym naszej Uczelni.

prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać - Redaktor Naczelny

SPIS TREŚCI


________________________________________________________________________________________
Wstęp 
_________________________________________________________________________________________
STUDIA I STOPNIA
_________________________________________________________________________________________
(Prowadzący: Z.Bać, A.Bazan-Krzywoszańska, H.Borucińska-Bieńskowska, M.Czerniawska, R.Dudzik, M.Golański, J.Juchimiuk, W.Kononowicz, J.Kleszcz, A.Maciejko, R.Pustelnik, M.Skiba, P.Sobierajewicz, B.Wojtyszyn - Katedra Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ;
oraz
G.Bryś,P.Błażejewski, W.Eckert, J.Marcinowski, B.Nowogońska, A.Staszczuk - Instytut Budowictwa WBAiIŚ UZ; B.Kaczmarek, P.Kochański, A.Kononowicz, J.Legierska-Dutczak, A.Stoksik-Markuszewska

__________________________________________________________________________________________
STUDIA I STOPNIA
__________________________________________________________________________________________
1 ROK
Podstawy Projektowania Architektonicznego I str. 8
Historia budowy miast I str. 16
Rysunek odręczny I str. 18
Podstawy Projektowania Architektonicznego II str. 20
Technologie informacyjne str. 26
Geometria wykreślna str. 28
Budownictwo ogólne str. 32
Rysunek odręczny II str. 36


2 ROK

Projektowanie architektury mieszkaniowej I (jednorodzinnej) str. 38
Historia budowy miast II str. 42
Rysunek odręczny III str. 44
Konstrukcje budowlane I str. 46
Projektowanie architektury usługowej str. 48
Teoria budowy miast str. 52
Malarstwo str. 54

3 ROK
Projektowanie architektury mieszkaniowej II (wielorodzinnej) str. 58
Fizyka budowli str. 64
Rzeźba str. 66
Projektowanie architektury przemysłowej str. 70
Modernizacja obiektów budowlanych str. 74
Projektowanie zespołów i stref usługowych str. 76
Techniki warsztatowe str. 80
Struktura i strategia rozwoju miast i gmin str. 82
Architektura wnętrz str. 86
DYPLOMY INŻYNIERSKIE str. 90
_________________________________________________________________________________________
STUDIA II STOPNIA  / str. 107
_________________________________________________________________________________________

(Katedra Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ:
Z.Bać,A.Bazan-Krzywoszańska,H.Borucińska-Bieńskowska, M.Czerniawska, R.Dudzik, M.Golański, J.Juchimiuk, W.Kononowicz,J.Kleszcz, A.Maciejko,R.Pustelnik, M.Skiba, P.Sobierajewicz, B.Wojtyszyn
Instytut Budowictwa WBAiIŚ UZ:
G.Bryś, P.Błażejewski, J.Marcinowski, A.Staszczuk
współpraca: P.Kochański, A.Kononowicz)

1 ROK
Projektowanie architektoniczne I,
architektura sportowo rekreacyjna, str. 108
Ochrona zabytków str. 112
Projektowanie urbanistyczne I – studium
uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego, str. 116
Projektowanie architektoniczne II
architektura użyteczności publicznej, str. 122
Projekty studialne Centrum Kongresowego str. 128
Projektowanie urbanistyczne II
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, str. 136
Zaawansowane systemy konstrukcyjne str. 140
Krajobraz miejski str. 144
Technologie informacyjne w architekturze i urbanistyce str. 146
Habitat – środowisko mieszkaniowe str. 150
DYPLOMY MAGISTERSKIE str. 158
_____________________________________________________________________________________
SZKOŁY LETNIE I JESIENNE -str. 175
Letnia Szkoła Architektury Wójtowice 2014- str. 176
Letnia Szkoła Architektury Trzebiechów 2015- str. 180
I Letnia Szkoła Architektury Krzywa 2015- str. 188
I Jesienna Szkoła Architektury Pasterka 2015- str. 196
II Jesienna Szkoła Architektury Krzywa 2015- str. 197
_______________________________________________________________________________________
KONFERENCJE I WYJAZDY STUDIALNE z WBA ZUT w Szczecinie
Feeding The Planet. Energy For Life. Mediolan Expo 2015- str. 210
Natura – Technologia – Kultura Zrównoważone - Środowisko Życia. Niemcy i Holandia- str. 212
________________________________________________________________________________________
KONCEPCJE PROJEKTOWE I WYSTAWY
Pasaż Zielonogórski str. 216
Koncepcja aktywizacji przestrzenno - gospodarczej regionu lubuskiego z miastem Zielona Góra str. 220
Wystawa twórczości prof. Zbigniewa Bacia „Habitaty - nasze miejsca na Ziemi - wiedza, wyobraźnia, sztuka, materia” str. 224