KONFERENCJE 2016/2017

 Konferencja „Zielone budynki w przestrzeni publicznej”, obiekty - ikony architektoniczne Szczecina: Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza oraz Centrum Dialogu „Przełomy”

Dnia 20 kwietnia 2017 roku odbyła się kolejna edycja konferencja pt.„ Zielone budynki w przestrzeni publicznej” Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (Polish Green Building Council -PLGBC) oraz Władz Miasta Szczecin, którą zorganizowano w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi. Tegoroczne wydarzenie miało miejsce w budynku Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.
Konferencja obfitowała w szereg wykładów tematycznych, które miały na celu ukazanie relacji między budynkiem, zielenią a złożonością procesu projektowego, „eko-odpowiedzialnym” kształtowaniem przestrzeni miejskiej, projektowaniem z uwzględnieniem ułatwień dostępu, zastosowaniem zrównoważonych i innowacyjnych technologii oraz materiałów budowlanych.
Poza częścią wykładową konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne „Projektowanie nowoczesnych zielonych budynków jako obiektów kreujących nową jakość życia i przestrzeni wokół nas”, oraz „Zdrowa Architektura”. Panele dotyczyły m.in.: nowatorskich projektów kształtujących tkankę miejską, poruszono również temat potrzeb starzejącego się społeczeństwa, wymaganych zmian w procesie projektowym, w tym ułatwień dostępu, zwrócono także uwagę na cykl życia budynku.
Uczestnicy mieli także możliwość uczestniczenia w wykładzie E.Kosmali pt. „Sustainable Construction Products: wyróżnij się albo zgiń”, który poświęcony był roli materiałów budowlanych wykorzystywanych we współczesnej architekturze i budownictwie oraz zagadnień dotyczących certyfikacji obiektów, materiałów i produktów.
Z kolei wykład prowadzony przez G. Szotkowską - prezes zarządu szczecińskiego TBS, był przeglądem zrealizowanych przykładów rewitalizacji wybranych obszarów miasta-gospodarza konferencji- Szczecina, pod kątem dążenia do zrównoważenia przestrzeni miejskiej.
Uniwersytet Zielonogórski na konferencji reprezentowały studentki II roku kierunku Architektura WBAiIŚ UZ: S. Dominiak , A. Dudziak, A. Klechamer, D. Kukawka, G. Malanowska, H. Pawłyk , K. Skoczylas - członkinie Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”.

Głowna część konferencji poprzedzona była dwuetapowym szkoleniem: (EKO)logiczna architektura w miastach” dotyczącym optymalizacji form zabudowy, roli i sposobów kształtowania zieleni w miastach oraz Sustainable buidling assessments – 10 wtajemniczeń budynku zrównoważonego, dotyczącym certyfikacji wielokryterialnej LEED, BREEAM, HQE i sposobu w jaki budynek oddziałuje na środowisko oraz człowieka. Oba szkolenia prowadzone były przez E.Kosmala - ekspertkę PLGBC.
Wartym podkreślenia jest fakt , iż tegoroczna konferencja odbywała się w budynku szczecińskiej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza, obiekt autorstwa barcelońskiej pracowni projektowej Estudio Barozzi Veig. Ta współczesna ikona architektury zlokalizowany u zbiegu ulic Matejki i Małopolskiej to obecnie wiodąca instytucja kultury w Szczecinie, która znajduje się dokładnie w tym samym miejscu gdzie ok.130 lat temu swą działalność zainaugurował dawny Konzerthaus, stanowiący kulturalne centrum na mapie ówczesnego miasta. Nowy obiekt zajmuje blisko 12 000 m2 pow. użytkowej (dwie sale koncertowe: symfoniczna – wnętrze utrzymane w odcieniach złota oraz kameralna - w niej odbywała się tegoroczna konferencja; foyer, kawiarnia, galeria oraz pomieszczenia towarzyszące). Budynek otrzymał jedną z najbardziej prestiżowych nagród architektonicznych Mies van der Rohe Award 2016 - Nagrodę Unii Europejskiej przyznawaną w dziedzinie współczesnej architektury, a także wiele innych wyróżnień.
Po zakończeniu części merytorycznej konferencji Organizatorzy przewidzieli także dla uczestników możliwość zapoznania się z najnowszą realizacją Muzeum Narodowego w Szczecinie - Centrum Dialogu „Przełomy” (projekt arch. R.Konieczny /KWK Promes) jako architektonicznego wydarzenia towarzyszącego szczecińskiej konferencji. Obiekt Centrum zlokalizowany w niedalekim sąsiedztwie Filharmonii, to podziemny pawilon - „ukryty” w sercu miasta a jednocześnie plac-wzgórze. Dzięki zastosowanej formie dachu stanowi on kontynuację placu miejskiego, domykającego wnętrze urbanistyczne Placu Solidarności z narożnikowo umieszczonym Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970. Centrum Dialogu „Przełomy” jest miejscem zarówno wystaw obejmujących lata 1939 / 1989 oraz debat i spotkań dotyczących ważnych tematów, powiązanych z najnowszą historią miasta Szczecin, Pomorza oraz kraju. Budynek zdobył tytuł Najlepszego Budynku Świata Roku 2016 podczas ubiegłorocznej edycji World Architecture Festival oraz liczne polskie nagrody i wyróżnienia (m.in. Towarzystwa Urbanistów za najlepszą zagospodarowaną przestrzeń publiczną w 2016r.).
Oba budynki stanowią przykłady realizacji współczesnej architektury w przestrzeni publicznej, o cechach ikonicznych w skali miasta, zaznaczając wyraźnie swoją obecność na mapie kulturalnej Szczecina.
Konferencja była doskonałą możliwością do zapoznania się z tematyką najnowszych osiągnięć
w rozwiązaniach proekologicznych, rolą zrównoważonego budownictwa we współczesnym świecie oraz z metodologią wielokryterialnej certyfikacji obiektów.

 

Sylwia Dominiak , Aleksandra Dudziak, Anna Klechamer, Dominika Kukawka, Gabriela Malanowska, Hanna Pawłyk oraz Kamila Skoczylas studentki II roku kierunku Architektura WBAiIŚ UZ /
Koło Naukowe „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”
działające przy Katedrze Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ