LETNIE I JESIENNE SZKOŁY ARCHITEKTURY

LETNIE i JESIENNE SZKOŁY ARCHITEKTURY

JESIENNEI LETNIE SZKOŁY ARCHITEKTURY ORGANIZOWANE PRZEZ KATEDRĘ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI WBAiIŚ UZ ORAZ STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE ZEWNĘTRZNE, WE WSPÓŁPRACY Z KOŁEM NAUKOWYM „ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI ZRÓWNOWAŻONEJ” STUDENTÓW KIERUNKU ARCHITEKTURA WBAiIŚ UZ.


Uczestnikami Szkół Architektury w latach 2015-2017 byli studenci kierunków: Architektura i Urbanistyka UZ, Architektura UZ, członkowie Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”. Prowadzącymi: pracownicy Katedry AiU WBAiIŚ UZ pod kierownictwem prof. dr inż. arch. Zbigniewa Bacia.


2015
• Szkoła Architektury –TRZEBIECHÓW 2015 :Plener rysunkowo-malarski.
woj. lubuskie 07/2015;

Organizator główny: KAIU WBAiIŚ UZ (prof.dr inż.arch.Z.Bać, prof.J.Gawron, mgr M.Czerniawska)
oraz Gmina Trzebiechów
Współpraca: Koło Naukowe „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”
Uczestnicy: studenci kierunków Architektura, Architektura i Urbanistyka UZ, członkowie Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”:
Tymoteusz Grabowski, Karolina Basty, Karolina Miśkiewicz, Piotr Pachut, Małgorzata Ruiniak, Agata Tomczak, Aleksandra Wojciechowska, Joanna Wróblewicz, Katarzyna Żywicka, Małgorzata Kurmańska;

• I Letnia Szkoła Architektury –KRZYWA 2015
Habitat ekologiczny „BAĆ-ARKA” – Krzywa k. Nowogrodu Bobrzańskiego,
woj. lubuskie 07/2015;

Organizator główny: KAIU WBAiIŚ UZ
(prof.dr inż.arch.Z.Bać, mgr inż. arch. M.Golański, mgr inż. arch. J.Juchimiuk)
oraz Fundacja Wzajemnej Pomocy „Arka”- Zielona Góra, Gmina Nowogród Bobrzański
Współpraca: Koło Naukowe „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”
Uczestnicy - studenci kierunków Architektura, Architektura i Urbanistyka UZ, członkowie Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”:
Jakub Omachel, Mateusz Klimek,Emilia Pieróg,Marek Kaja, Magdalena Kozik, Monika Łyszczak, Adrian Mazur, Daria Sługocka, Mateusz Przestrzelski, Aureliusz Szkop, Roman Merdas;

• I Jesienna Szkoła Architektury – PASTERKA 2015,
Park Narodowy Gór Stołowych 09/2015;
Organizator główny: KAIU WBAiIŚ UZ
(prof.dr inż.arch.Z.Bać, mgr inż. arch. M.Golański, mgr inż. arch. J.Juchimiuk)
oraz Zarząd Parku Narodowego Gór Stołowych
Współpraca: Koło Naukowe „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”
Uczestnicy studenci kierunków Architektura, Architektura i Urbanistyka UZ, członkowie Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”:
Agnieszka Aksamitowska,Monika Łyszczak, Joanna Śmietańska, Aleksandra Wojciechowska, Yogili Chiri Arci,  Adrian Mazur;

• II Jesienna Szkoła Architektury – KRZYWA 2015
Habitat ekologiczny –„BAĆ-ARKA” - Krzywa k. Nowogrodu Bobrzańskiego, woj. lubuskie/ 09/2015;

Organizator główny: KAIU WBAiIŚ UZ
(prof.dr inż.arch.Z.Bać, mgr inż. arch. M.Golański, mgr inż. arch. J.Juchimiuk)
oraz Fundacja Wzajemnej Pomocy „Arka”- Zielona Góra
Współpraca: Koło Naukowe „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”
Uczestnicy - studenci kierunków Architektura, Architektura i Urbanistyka UZ, członkowie Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”: Łukasz Bukiewicz, Piotr Pachut, Marek Kaja;

2016
• II Letnia Szkoła Architektury - KRZYWA 2016 - Habitat ekologiczny „BAĆ-ARKA” – Krzywa k. Nowogrodu Bobrzańskiego, woj. lubuskie /2016r.;
Organizator główny: KAIU WBAiIŚ UZ
(prof.dr inż.arch.Z.Bać, mgr inż. arch. M.Golański, mgr inż. arch. J.Juchimiuk)
oraz Fundacja Wzajemnej Pomocy „Arka”- Zielona Góra
Współpraca: Koło Naukowe „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”
Uczestnicy - studenci kierunków Architektura, Architektura i Urbanistyka UZ, członkowie Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”
 I rok, studia I stopnia:
Sylwia DOMINIAK, Kamila HUZAR, Kamil LIS, Hanna PAWŁYK
III rok, studia I stopnia: Piotr PACHUT
Paula MOSSETY, Natalia STASIKOWSKA, Joanna WRÓBLEWICZ
I rok, studia II stopnia: Magdalena KOZIK,Daria SŁUGOCKA, Aureliusz SZKOP;

• III Letnia Szkoła Architektury – WÓJTOWICE 2016: „PRE●HABITAT” ,
(woj. dolnośląskie 07/2016),

Organizator główny: KAIU WBAiIŚ UZ
(prof.dr inż.arch.Z.Bać, dr inż.arch.J.Kleszcz, dr inż.arch.P.Kmiecik, dr inż.arch.A.Maciejko)
oraz Stowarzyszenie Wójtowice- Powrót do Przyszłości, Fundusz Masywu Śnieżka, Gminę Bystrzyca Kłodzka
Współpraca: Koło Naukowe „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”
Uczestnicy: studenci kierunków Architektura, Architektura i Urbanistyka UZ, członkowie Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”: Agata Danak, Dominika Kukawka,Katarzyna Cebula, Anna Klechamer, Kamila Skoczylas,  Filip Turski, Patryk Kmieć, Jakub Kubczyński.

2017
• IV Letnia Szkoła Architektury – WÓJTOWICE 2017: „PRE●HABITAT”( woj. dolnośląskie 07/2016),
Organizator główny: KAIU WBAiIŚ UZ (prof.dr inż.arch.Z.Bać) oraz Stowarzyszenie Wójtowice- Powrót do Przyszłości, Fundusz Masywu Śnieżka, Gminę Bystrzyca Kłodzka
Współpraca: Koło Naukowe „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”
Uczestnicy: studenci kierunków Architektura, Architektura i Urbanistyka UZ, członkowie Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” : Katarzyna Cebula, Sylwia Dominiak, Marcin Jancy, Anna Klechamer, Patryk Kmieć, Jakub Kubczyński, Hanna Pawłyk, Kamila Skoczylas;

____________________________________________________________________________________________

2014
• XIII Letnia Szkoła Architektury - WÓJTOWICE 2014: w poszukiwaniu tożsamości wsi kłodzkiej. (woj. dolnośląskie 07/2014),
Organizacja: WA PWr, Szkoła Naukowa Habitat, Bystrzyckie Towarzystwo Górskie,
Współpraca z Katedrą AIU WBAiIŚ UZ (prof. dr inż. arch. Z.Bać, dr inż. arch. P.Sobierajewicz, mgr inż. arch. M. Golański, mgr inż. arch. J. Juchimiuk) oraz SARP Wrocław.
Uczestnicy: studenci kierunków Architektura, Architektura i Urbanistyka z WA PWr, WA PP oraz WILIŚ UZ (Jakub Omachel, Mateusz Klimek,Emilia Pieróg).
___________________________________________________________________________________________

 

 PUBLIKACJE ZWIĄZANE Z LETNIMI I JESIENNYMI SZKOŁAMI ARCHITEKTURY
 [1] I Letnia Szkoła Architektury "Bać-Arka" - habitat ekologiczny, Krzywa 16-31.07.2015 / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk, Michał Golański .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 118s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/02/2015

[2] II Letnia Szkoła Architektury - "Bać-Arka" - habitat ekologiczny, Krzywa 8-21.07.2016 / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk, Michał Golański .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2016 ; 113s. Raport: SPR nr KAIU/02/2016

[3] I Jesienna Szkoła Architektury - Park Narodowy Gór Stołowych, Pasterka 23-26.09.2015. T. 2 / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk, Michał Golański .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 10s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/03/2015

[4] II Jesienna Szkoła Architektury - "Bać-Arka" - habitat ekologiczny, Krzywa 24-27.09.2015 / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk, Michał Golański .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2015 ; 44s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/04/2015
Kod:RAP-TECH BibTeX (pkt: 0)

[5] UWAGA: Publikacja dotyczy "III Letniej Szkoła Architektury – WÓJTOWICE 2016: „PRE●HABITAT” -
XVI Letnia Szkoła Architektury - Wójtowice 2016 / Zbigniew Bać, Justyna Kleszcz, Piotr Kmiecik, Alicja Maciejko .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2016 ; 116s. Raport: SPR nr KAIU-ZTPAiSP/03/2016
UWAGA: Publikacja dotyczy  "III Letniej Szkoła Architektury – WÓJTOWICE 2016: „PRE●HABITAT” ,
(woj. dolnośląskie 07/2016),

[6] IV Letnia Szkoła Architektury - Wójtowice 2016 : „PRE●HABITAT” - / Zbigniew Bać, współpraca:Katarzyna Cebula, Sylwia Dominiak, Marcin Jancy, Anna Klechamer, Patryk Kmieć, Jakub Kubczyński, Hanna Pawłyk, Kamila Skoczylas;
Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2017 ; 62s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/01/2017

[7] Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ulicy Fabrycznej w Nowogrodzie Bobrzańskim, woj. lubuskie / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2016 ; 23s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/01a/2016

[8] Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ulicy Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, woj. lubuskie / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2016 ; 20s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/01b/2016

[9] Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego przy ulicy Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, woj. lubuskie / Zbigniew Bać, Justyna Juchimiuk .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury i Urbanistyki, 2016 ; 33s. Raport: SPR nr KAIU-ZTiPA/01b/2016

 

10/2017