PROJEKT BADAWCZY KAiU 2018

Główne kierunki i problematyka badań naukowych prowadzonych w Katedrze AiU WBAiIŚ UZ


Wieloletnie zadanie badawcze kontynuowane w Katedrze ukierunkowane są na problematykę badań naukowych n/t: W kręgu architektury, urbanistyki i ochrony zabytków Ziemi Lubuskiej i regionów ościennych.
Celem realizacji zadania badawczego jest poznanie i określenie charakterystycznego zbioru uwarunkowań, ograniczeń, konfliktów, mechanizmów i możliwości rozwojowych regionu, stanowiących kontynuację prac badawczych i projektowych, związanych z przestrzenią życiową człowieka, w aspektach: urbanistycznym, architektonicznym, historycznym, społecznym, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, modernizacji i ochrony zabytkowych miast i architektury. Określenie właściwych ram rozwoju tkanki miejskiej w regionie poprzez regulacje prawa miejscowego, wskaźników ilościowych i jakościowych rozwiązań w zakresie architektury jest przedmiotem badań ujętych w sposób interdyscyplinarny w aspektach: planistycznym, architektonicznym, plastycznym oraz krajobrazowym. Finalnym celem przyjętych kierunków badań podjętych przez pracowników Katedry jest rozwój naukowy, pozyskiwanie kolejnych stopni oraz tytułów naukowych, a także wykorzystanie wyników prowadzonych w jednostce badań naukowych w opraco¬waniu i rozwoju programu kształcenia oraz w procesie jego realizacji, ze szczególnym uwzględ¬nieniem możliwości zdobywania przez studentów kompetencji badawczych.

 

 

 

2018