ARCHITEKTURA PRZECIW BEZDOMNOŚCI 2016_2017

TYTUŁ PROJEKTU: ”ARCHITEKTURA PRZECIW BEZDOMNOŚCI” 2016/2017
KOŁO NAUKOWE „ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI ZRÓWNOWAŻONEJ”


Realizacja interdyscyplinarnego projektu „Architektura przeciw bezdomności” jest dla członków Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” jako przyszłych architektów wyrazem odpowiedzialności za upowszechnianie architektury posiadającej cechy społecznej użyteczności, wywołującej emocje i jednocześnie odpowiadającej na określone potrzeby użytkowe. Projekt Koła Naukowego „APZ” wykorzystuje idee wspólnego budowania i mieszkania („Co-operative housing” i „Self-build”) oraz alternatywne rozwiązania dotyczące mieszkalnictwa do przeciwdziałania poważnym i skomplikowanym problemom współczesności: wykluczeniu społecznemu i mieszkaniowemu.
W lipcu 2016 r. członkowie Koła Naukowego „APZ” wspomagani przez pensjonariuszy ośrodka Fundacji Wzajemnej Pomocy „ARKA” uczestniczyli w budowie innowacyjnego zespołu mieszkaniowego „BAĆARKA” przeznaczonego dla samotnych matek z dziećmi oraz osób bezdomnych w miejscowości Krzywa niedaleko Nowogrodu Bobrzańskiego. Działania warsztatowe zostały poprzedzone badaniami dotyczącymi problematyki i przyczyn bezdomności, wiedzy o człowieku, psychologii architektury, humanizacji przestrzeni i budowania więzi społecznych oraz dyskusją nad społeczną odpowiedzialnością architekta.
Prototypowy budynek dla pensjonariuszy ośrodka zbudowany podczas dwutygodniowych warsztatów w trakcie II Letniej Szkoły Architektury 2016 ze standardowych, łatwo dostępnych materiałów to dom o powierzchni 50 m2 , który wykorzystuje ekonomiczny i modularny system nadający się do wykorzystania przez osoby bezdomne. Innowacyjność projektu wynika z zaangażowania przyszłych mieszkańców, którzy poprzez własną pracę wiążą się z miejscem, budują poczucie własnej wartości i odpowiedzialności oraz otrzymują możliwość zamieszkania we własnym, przez siebie wybudowanym domu, którego koszty mogą być nawet trzykrotnie niższe od klasycznej budowy. Letnia Szkoły Architektury 2016 została zorganizowana również w Górach Bystrzyckich, gdzie studenci Koła Naukowego „APZ” wspomniany wyżej system konstrukcyjny wykorzystali do budowy drewnianego pawilonu, który zapoczątkował „Habitat Sudecki”, ważny projekt lokalnej społeczności w Wójtowicach.
Problematyka przeciwdziałania bezdomności została poruszona w trakcie organizowanej w Zielonej Górze i Wrocławiu Międzynarodowej Konferencji Naukowej i Warsztatów Architektonicznych HABITATY 2016, gdzie członkowie Koła Naukowego „APZ” opracowali cztery koncepcje samowystarczalnych osiedli mieszkaniowych dla osób bezdomnych uwzględniające liczne uwarunkowania zewnętrzne: komunikację z okolicznymi miejscowościami, istniejące zagospodarowanie i ukształtowanie terenu, bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych oraz wpisanie w krajobraz Województwa Lubuskiego. W szerszym wymiarze tematyka zaangażowanej społecznie architektury była upowszechniana w trakcie Festiwali Nauki, gdzie członkowie Koła Naukowego „APZ” przygotowali szereg wystaw tematycznych, warsztatów architektonicznych i rysunkowych oraz wygłosili popularnonaukowe wykłady dotyczące architektury społecznej oraz brali czynny udział w innych wydarzeniach i konferencjach naukowych, m.in. w zorganizowanej Międzynarodowej Konferencji Naukowej i Warsztatów Architektonicznych HABITATY w październiku 2016 r. oraz Międzynarodowej Konferencji Build - Master - Class w Kijowie w listopadzie 2016 r. Efekty działań Koła Naukowego „APZ” w zakresie przeciwdziałania bezdomności eksponowane były podczas wystaw organizowanych w przestrzeni wystawienniczej Galerii Sztuki i Architektury WBAiIŚ UZ: „KREOWANIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ”, która w formie reportażu przedstawiała zmagania projektowe, budowlane oraz organizacyjne w ramach Letnich i Jesiennych Szkół Architektury przeprowadzonych zarówno na terenie województwa lubuskiego, jak również w Parku Narodowym Gór Stołowych i Górach Bystrzyckich oraz „ARCHITEKTURA Z WIELU PERSPEKTYW”, która przedstawiała zdjęcia z warsztatów architektonicznych, wizyt studialnych – Architours (wizyta studialna w Łodzi, Wrocławiu, Szczecinie), Festiwali Nauki oraz innych wydarzeń integrujących środowisko akademickie.