DZIAŁANIA

< wstecz

 II JESIENNEJ SZKOŁY ARCHITEKTURY
HABITAT EKOLOGICZNY "BAĆ -ARKA",
WARSZTATY INWENTARYZACYJNO-PROJEKTOWO-BUDOWLANE
W KRZYWEJ K.NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO / 24-27 WRZEŚNIA 2015 cz.II


Letnie i Jesienne Szkoły Architektury to interdyscyplinarne warsztaty organizowane od 1991 r. pod kierunkiem prof. Zbigniewa Bacia, które mają na celu m.in. zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagadnienia humanizacji środowiska mieszkaniowego oraz jakości życia w ujęciu interdyscyplinarnym. Druga Jesienna Szkoła Architektury i Warsztaty inwentaryzacyjno-projektowo-budowlane zorganizowane zostały przez Katedrę Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ, Fundację WP "Arka" we współpracy z Kołem Naukowym Studentów kierunku Architektura i Urbanistyka WBAiIŚ UZ
„ Architektura w przestrzeni zrównoważonej ” w dniach 24-27 września bieżącego roku w miejscowości Krzywa k. Nowogrodu BobrzańskiegoTegoroczna edycja zorganizowana jest siedemnastą z kolei i trzecią tego rodzaju imprezą organizowaną przez Uniwersytet Zielonogórski. Wzięli w niej udział studenci kierunku Architektura i Urbanistyka: pod kierunkiem prof. dr inż. arch. Zbigniewa Bacia i mgr inż. arch. Michała Golańskiego, we współpracy z mgr inż. arch. Justyną Juchimiuk.
Podstawowym zadaniem budowlanym II Jesiennej Szkoły Architektury była finalizacja prac inwentaryzacyjno-projektowych na terenie gospodarstwa w Krzywej oraz zakończenie budowy konstrukcji pierwszej jednostki zespołu domów atrialnych. Prototypowy budynek „Bać-Arka” zaprojektowany został przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego pod kierownictwem prof. dr inż. arch. Zbigniewa Bacia w Katedrze Architektury i Urbanistyki na WBAiIŚ UZ. Docelowo zbudowanych zostanie 18 budynków tego typu. Stworzą one osiedle atrialne, które jest przedmiotem projektu naukowo-badawczego pt. „Proekologiczny, doświadczalny zespół zabudowy atrialnej”. Podobnie jak w przypadku zorganizowanej w lipcu Letniej Szkoły Architektury odbyła się ona na terenie ośrodka Fundacji Wzajemnej Pomocy „Arka”, która zapewniła nocleg, wyżywienie i materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów. Prace budowlane rozpoczęły się od usunięcia szalunków fundamentów trzeciej jednostki wylanych jeszcze w lipcu. Praca ta wymagała szczególnej ostrożności, aby nie uszkodzić betonu. Następnie przygotowane zostały drewniane belki podwalinowe. Dnia drugiego postawione zostały dwa ostatnie słupy, które następnie połączono z istniejącą konstrukcją domu. Wymagało to skupienia oraz precyzji podczas osadzania, ponieważ we wszystkich płaszczyznach trzeba było utrzymać piony. Następnie wykonane zostały podciągi oraz konstrukcja dachu, poprawiono także wykonane wcześniej połączenia elementów drewnianych. Warsztaty budowlane zakończyła inwentaryzacja zdjęciowa wykonana przez mgr inż. arch. Justynę Juchimiuk.
Letnie i Jesienne Szkoły Architektury są bardzo cennym uzupełnieniem studiów architektonicznych. Inicjatywy te dają studentom szansę na pracę „in-situ”, dzięki czemu projektowanie architektoniczne staje się spójne z otoczeniem oraz otwarte na wszystkich użytkowników, również tych wykluczonych społecznie i ekonomicznie, bo to właśnie człowiek powinien być podmiotem architektury. Z kolei wykonywane przez studentów własnoręcznie prace budowlane pozwalają im nabrać niezbędnego w zawodzie architekta praktycznego doświadczenia.
Relację fotograficzną z II Jesiennej Szkoły Architektury w Krzywej k. Nowogrodu Bobrzańskiego można obejrzeć na stronie internetowej Katedry Architektury Urbanistyki, Uniwersytetu Zielonogórskiego. Planowana jest już kolejna odsłona architektoniczno-budowlanych zmagań w Habitacie Ekologicznym „Bać-Arka” we wsi Krzywa, w trakcie której wykonane zostaną: podłoga, ściany oraz dach budynku.

Autor:
Marek Kaja
student IV roku, studiów I stopnia
na kierunku Architektura i Urbanistyka WBAiIŚ UZ
Członek Koła Naukowego Studentów kierunku AIU WBAiIŚ UZ
„Architektura w przestrzeni zrównoważonej"

apz.wbais.uz.zgora.pl