DZIAŁANIA

< wstecz

 

 

II Letnia Szkoła Architektury - HABITAT "BAĆ-ARKA"
w m. Krzywa koło Nowogrodu Bobrzańskiego 08-21.07.2016


W terminie 08-21.07.2016r. odbyła się II Letnia Szkoła Architektury w m. Krzywa koło Nowogrodu Bobrzańskiego, jej opiekunem naukowym był prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać,
prowadzącymi : mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk i mgr inż. arch. Michał Golański. Szkoła Architektury została zorganizowana przez Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska, Katedrę Architektury i Urbanistyki we współpracy z Fundacją Wzajemnej Pomocy „ARKA” w m.Krzywa k.Nowogrodu Bobrzańskiego przy wsparciu członków z Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”. Wydarzenie miało charakter naukowy, zasięg uczelniany/regionalny.
Do głównych zadań uczestników II Letniej Szkoły Architektury w m.Krzywa k.Nowogrodu Bobrzańskiego, w tym w/w studenta/tki należało m.in.::
• Działania warsztatowe w grupach projektowych: wykonanie projektów koncepcyjnych
dot. tematu "Mój piękny habitat” na wybranej w wyniku wizji lokalnej działce (w m.Krzywa,
w zakolu rzeki Bóbr, na terenie byłego Kombinatu DAG w Krzystkowicach k.Nowogrodu Bobrzańskiego), sporządzenie graficznych map mentalnych dotyczących opracowanego obszaru oraz badan terenowych i analiz;
• Działania warsztatowe w grupie budowlano-wykonawczej: kontynuacja realizacji eksperymentalnego założenia projektowego Katedry AIU WBAiIŚ UZ tj.: jednostki HABITATU „BAĆ-ARKA” dla samotnych matek, osób bezdomnych oraz starszych – budowa -etap III;
• Udział w plenerze rysunkowo-malarskim oraz fotograficznym: wykonanie autorskich opracowań graficznych, fotograficznych i wizualnych (film-polkatkowy) oraz ich późniejsza prezentacja.

Uczestnikami II Letniej Szkoły Architektury – HABITAT EKOLOGICZNY "BAC-ARKA" w m.Krzywa k.Nowogrodu Bobrzanskiego byli studenci kierunku Architektura
i Urbanistyka Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ:
Studenci WBAiIŚ UZ: I rok, studia I stopnia:
Sylwia DOMINIAK
Kamila HUZAR
Kamil LIS
Hanna PAWŁYK
III rok, studia I stopnia: Piotr PACHUT
Paula MOSSETY
Natalia STASIKOWSKA
Joanna WRÓBLEWICZ
I rok, studia II stopnia: Magdalena KOZIK
Daria SŁUGOCKA
Aureliusz SZKOP
Opieka merytoryczna:
prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ
mgr inż. arch. Michał GOLAŃSKI
mgr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK

Studenci zostali podzieleni na trzy zespoły projektowe i jeden budowlano-wykonawczy:
Grupa projektowa I (Habitat - Okrąg nad Bobrem)
Stud. Kamila HUZAR, Hanna PAWŁYK, Natalia STASIKOWSKA
Opieka: prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ, mgr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK
Grupa projektowa II (Bunkier – Habitat)
Stud. Magdalena KOZIK, Joanna WRÓBLEWICZ, współpraca Kamil LIS
Opieka: prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ, mgr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK
Grupa projektowa III (Habitat – Sosnówka)
Stud. Daria SŁUGOCKA, Sylwia DANAK,
Opieka: prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ, mgr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK
Grupa budowlano-wykonawcza:
​Studenci WBAiIŚ UZ:
I rok, studia I stopnia: Sylwia DOMINIAK
Kamila HUZAR
Kamil LIS
Hanna PAWŁYK

III rok, studia I stopnia: Piotr PACHUT
Paula MOSSETY
Natalia STASIKOWSKA
Joanna WRÓBLEWICZ

I rok, studia II stopnia:
Magdalena KOZIK
Daria SŁUGOCKA
Aureliusz SZKOP
Opieka:
prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ,
mgr inż. arch.Michał GOLAŃSKI, współpraca- mgr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK

II Letnia Szkoła Architektury - Habitat ekologiczny „Bać-Arka” – zakończyła się dn.21.07.2016
seminarium naukowym, sesją posterowa i finalną wystawa prac
pt.:„II LETNIA SZKOŁA ARCHITEKTURY- HABITAT EKOLOGICZNY – KRZYWA 08-21.07.2016. ETAP III” w siedzibie Fundacji WP „ARKA” –Krzywa 1, k.Nowogrodu Bobrzańskiego
Organizatorami w/w wydarzeń byli:Katedra AiU WBAiIŚ UZ, współpraca Fundacja WP”Arka” i Koło Naukowe „APZ”;
Seminarium naukowe-wystąpienia:
Strategia Fundacji WP „Arka”-
Jan GASZEWSKI- Dyrektor Generalny Fundacji Wzajemnej Pomocy „ARKA”
Mój piękny habitat. Habitaty w Polsce i na świecie
Prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ - Kierownik Katedry Architektury
i Urbanistyki WBAiIŚ UZ
Krzywa ETAP III - II Letnia Szkoła Architektury - efekty prac grup projektowych
mgr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK- Katedra AiU WBAiIŚ UZ

II Letnia Szkoła Architektury – podsumowanie prac budowlano-wykonawczych
mgr inż. arch. Michał GOLAŃSKI - Katedra AiU WBAiIŚ UZ

Sesja posterowa/ wstapienia uczestników:
"Mój piękny Habitat - Okrąg nad Bobrem"
Kamila HUZAR, Hanna PAWŁYK, Natalia STASIKOWSKA
"Mój piękny Habitat -Bunkier "
inż. arch. Magdalena KOZIK, Joanna WRÓBLEWICZ
"Mój piękny Habitat - Sosnówka"
inż. arch. Daria SŁUGOCKA, Sylwia DOMINIAK

Sesja posterowa ( OPRACOWANIE KONCEPCYJNO-PROJEKTOWE -plakat o formacie A3/A2):
Habitat - Okrąg nad Bobrem-
Kamila HUZAR, Hanna PAWŁYK, Natalia STASIKOWSKA

Bunkier - Habitat,
inż. arch. Magdalena KOZIK, Joanna WRÓBLEWICZ

Habitat - Sosnówka,
inż. arch. Daria SŁUGOCKA, Sylwia DOMINIAK
Opracoawnia projektowo- koncepcyjne oraz prace malarsko-rysunkowe, powstałe podczas II LETNIEJ SZKOŁY ARCHITEKTURY W KRZYWEJ, zostały opublikowane w raporcie Katedry Architektury i Urbanistyki, WBAiIŚ UZ pt. RAPORT serii SPR nr KAIU-ZTiPA/02/2016 - II LETNIA SZKOŁA ARCHITEKTURY-„BAĆ-ARKA” - HABITAT EKOLOGICZNY- KRZYWA 8 - 21.07.2016 oraz w ANEKSIE GRAFICZNYM do w/w raportu Katedry AIU. Raport i Aneks stanowią uzupełnienie prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Katedrę AIU WBAiIŚ UZ w roku 2015/2016 podczas II LETNIEJ SZKOŁY ARCHITEKTURY w KRZYWEJ. Opracowania mają charakter naukowy, zasięg uczelniany / regionalny

07/2016