DZIAŁANIA

< wstecz

WYJAZD NAUKOWO-STUDIALNY "ARCHITOUR"- ZŁOTNIK ŻARY, WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE ORAZ WYSTAWY ZBIOROWE

 

W roku akademickim 2021/22 (listopad -maj) Koło Naukowe „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” (KN APZ) zrealizowało wyjazd studialno-naukowy z cyklu ARCHITOUR – ŻARY- ZŁOTNIK, warsztaty architektoniczne cz.1, cz.2 oraz wystawy zbiorowe w Galerii Architektury i Sztuki UZ. W/w zrealizowano we współpracy z Instytutem Architektury
i Urbanistyki WBAiIŚ UZ i jego pracownikami naukowo-badawczymi oraz otoczeniem społeczno- Gospodarczym: Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Stowarzyszeniem „Region Łużyce” oraz z przedstawicielami Gminy Żary.


W ramach projektu zrealizowano następujące etapy:
1.Wyjazd naukowo-studialny 19.11.2021 z cyklu
_”ARCHITOUR – ŻARY- ZŁOTNIK”>>>

2. Dwie wystawy zbiorowe: modeli przestrzennych i fotografii 12.21- 05.2022:
_"Detal w architekturze - wyzwania współczesności. Ceramika w architekturze" >>>
Wystawa modeli przestrzennych studentów /KN APZ
cz.1 (15.12.2021-15.02.2022)

_"Architektura w ujęciu fotograficznym. Wyjazd naukowo – studialny ARCHITOUR – ŻARY- ZŁOTNIK i działania warsztatowe">>>

Wystawa fotografii i opracowań graficznych pracowników IAIU i studentów /KN APZ
cz.2 (15.02.2022-04.05.2022)

3. Warsztaty projektowo-modelarskie cz. 1 (12.21- 02.2022) :
_" Ceramika w architekturze obiektów zabytkowych -wpływ na rozwiązania wspołczesnych obiektów. Wyzwania współczesności.">>>"

4. Warsztaty projektowo-modelarskie cz. 2:
_" Detal w architekturze. Studium formy” (02-04.2022)>>>

5. Reportaże fotograficzne detali architektonicznych 12.21 -05.2022

Realizacja w/w 5 składowych projektu została przedłużona względem pierwotnie przyjętych ram czasowych, z uwagi na czas pandemii Covid 19 i zdalne nauczanie realizowane na WBAiIŚ UZ wpływające na rozciągniecie zaplanowanych działań i etapów w czasie.

UCZESTNICY:
członkowie Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”, które działa przy Instytucie AiU WBAiIŚ UZ, zrzeszając studentów kierunku architektura WBAiIŚ UZ , 1 i 2 stopnia;

REALIZATORZY:
Komitet organizacyjny KN APZ oraz prowadzący z Instytutu AIU WBAIś UZ sprawujący opiekę merytoryczną / organizacyjną nad wyjazdem studialny, działaniami warsztatowymi
i wystawienniczymi przy wsparciu zaproszonych gości specjalnych - przedstawicieli jednostek i stowarzyszeń z otoczenia społeczno-gospodarczego: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków – p. dr Barbara Bielinis – Kopeć, Stowarzyszenie „Region Łużyce” , Gmina Żary oraz IAIU WBAiIŚ UZ: Dr inż. arch. P.Sobierajewicz, mgr inż. arch. W.Bosowski, dr inż. arch. J.Juchimiuk, współpraca: dr inż. A. Kononowicz, mgr inż. arch. Michał Golański, mgr inż.arch. Agata Stępinska-Kaczmarek

oraz

Pracownia Architektury Mieszkaniowej i Usługowej IAIU WBAiIŚ UZ i Galeria Architektury i Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego;

Linki do wydarzeń towarzyszących projektowi:

http://www.aiu.uz.zgora.pl/index

ww.aiu.uz.zgora.pl/galeria

http://www.aiu.uz.zgora.pl/ galeria wystawy...