DZIAŁANIA

< wstecz

HUMANIZACJA ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO NA WYBRANYCH
PRZYKŁADACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO – ZIELONA GÓRA
WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE – KRZYŻÓWKA ZIELONOGÓRSKA

Katedra Architektury i Urbanistyki,
Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski
Koło Naukowe Studentów AiU WBAiIŚ UZ
Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej

PROGRAM

Piątek 27/03/2015 WARSZTATY / bud. A-0, sala 03c,03d

godz. 9.00 – 9.20
rejestracja uczestników warsztatów
WBAiIŚ sala nr 03c, A-0

godz. 9.30 – 10.30
wprowadzenie w problematykę warsztatów

godz. 10.30 – 11.00
wizja lokalna w terenie objętym opracowaniem

godz. 11.00 – 14.00
organizacja grup warsztatowych /
praca w grupach warsztatowych

godz. 14.00 – 14.30
przerwa

godz. 14.30 – 17.30
praca w grupach warsztatowych

godz. 17.30 – 18.00
prezentacje koncepcji


Sobota 28/03/2015 WARSZTATY / bud. A-0, sala 03c,03d

godz. 9.00 – 9.15
rejestracja uczestników warsztatów
WBAiIŚ sala nr 03c, A-0

godz. 9.15 – 14.00
praca w grupach warsztatowych

godz. 14.00 – 14.30
przerwa

godz. 14.30 – 15.30
praca w grupach warsztatowych

godz. 15.30 – 16.15
podsumowanie warsztatów architektonicznych,
prezentacje grup,

godz. 16.15 – 16.45
organizacja wystawy prac warsztatowych

godz. 16.45 – 17.15
wystawa i zakończenie warsztatów

 

Organizatorzy:
Katedra Architektury i Urbanistyki,
Zakład Teorii i Projektowania Architektonicznego,
Koło Naukowe Studentów AiU WBAiIŚ UZ
Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej

Opieka merytoryczna:
Prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać ZTiPA, KAIU, WBAiIŚ, UZ


Opiekunowie warsztatów:
mgr inż.arch Justyna Juchimiuk, ZTiPA, KAIU, WBAiIŚ, UZ
mgr inż.arch.Michał Golański, ZTiPA, KAIU, WBAiIŚ, UZ

Stan 24.03.2015

ZGŁOSZENIA MAILOWE NA WARSZTATY:

mgr inż.arch Justyna Juchimiuk
e-mail: jjuchimiuk@gmail.com


oraz


Koło Naukowe Studentów AiU
Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej