INNOWACYJNY PROJEKT ROKU I LAUR NAUKOWCA 2016

Koło Naukowe „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”
KREOWANIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ
MIESIĘCZNIK UZ - SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ 06/2016


Sukces Koła Naukowego "Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej" (KN APZ) działającego przy Katedrze Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ. Działalność koła została dostrzeżona i nagrodzona statuetką "INNOWACYJNY PROJEKT ROKU" w konkursie LAUR NAUKOWCA 2016 za projekt zatytułowany „KREOWANIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ”. Dzięki rekordowej liczbie 6031 oddanych głosów przez czytelników portalu „Nasze Miasto – Zielona Góra” koło naukowe APZ zdobyło nagrodę w kategorii „NAJPOPULARNIEJSZY PROJEKT STUDENCKI" i finalnie uplasowało się na drugim miejscu w internetowym plebiscycie. Tym samym Koło Naukowe "Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej" jako jedyne zdobyło dwie nagrody, co samo w sobie jest również bezprecedensowym osiągnięciem. Koło Naukowe "Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej" zostało powołane do życia w 2015 roku. Jego opiekunem naukowym jest
mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk, przy wsparciu prof. dr inż. arch. Zbigniewa Bacia
i mgr inż. arch. Michała Golańskiego.

Studiowanie, a przede wszystkim projektowanie architektury, które laikom kojarzy się z radosną twórczością i kreowaniem szalonych wizji dla członków Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” jest szukaniem sposobów na przełamanie barier kompetencji i myślenia, żmudnym mierzeniem się z problemami braku kultury przestrzennej w środowisku zabudowanym i właściwych wzorców polityki miejskiej oraz aktywnym działaniem na rzecz podnoszenia świadomości społecznej problemów i przedstawienia rzeczywistych celów procesu projektowania, a także zastosowaniem aktywnej partycypacji i dialogu, czyli współdecydowania o projekcie przez grupy jego użytkowników.
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne to proces wielowątkowy, który nie ogranicza się tylko do kształtowania formy, funkcji i konstrukcji budynków oraz przestrzeni pomiędzy nimi, lecz wymaga również wiedzy o człowieku, psychologii architektury, humanizacji przestrzeni oraz budowaniu więzi społecznych. Świadomi wyzwań, jakie niesie ze sobą otwarta na użytkownika i odpowiedzialna społecznie praktyka architektoniczna studenci Architektury i Urbanistyki na WBAiIŚ, UZ powołali do życia Koło Naukowe „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”, w którym poprzez współorganizację interdyscyplinarnych Letnich i Jesiennych Szkół Architektury (główny profil działalności) oraz różnorodne działania projektowe, artystyczne i organizacyjne starają się znaleźć odpowiedzi na pytania „dlaczego” i „jak” budować przestrzeń przeznaczoną dla człowieka.
Koło Naukowe współorganizowało wraz z Fundacją Wzajemnej Pomocy „ARKA” i samorządem Nowogrodu Bobrzańskiego dwutygodniowe interdyscyplinarne warsztaty budowlane podczas zorganizowanej przez profesora Zbigniewa Bacia w lipcu 2015 roku Letniej Szkoły Architektury - „Bać-Arka” - Habitat Ekologiczny Krzywa oraz we wrześniu 2015 roku Jesiennej Szkoły Architektury w Krzywej k. Nowogrodu Bobrzańskiego, w trakcie których członkowie Koła Naukowego pracowali przy budowie przeznaczonego dla samotnych matek z dziećmi oraz osób bezdomnych innowacyjnego zespołu mieszkaniowego w formie autonomicznego siedliska ze zwierzętarnią (projekt naukowo-badawczy Katedry Architektury i Urbanistyki, WBAiIŚ UZ pt. „Proekologiczny, doświadczalny zespół zabudowy atrialnej”), co pozwoliło im zmierzyć się ze współczesnymi problemami wykluczenia społecznego i mieszkaniowego. ( Opieka merytoryczna: prof. dr inż. arch. Z. Bać, mgr inż.arch.J.Juchimiuk, mgr inż. arch. M.Golański)


Grupa członków Koła Naukowego APZ wzięła również udział we wrześniu 2015 roku w „Jesiennej Szkole Architektury” w Pasterce koło Karłowej, gdzie podczas prac inwentaryzacyjnych
i projektowych pracowali nad zaadaptowaniem budynku należącego do Narodowego Parku Gór Stołowych na Muzeum Osadnictwa, przygotowując koncepcje Muzeum Rzeczy Tajemnych oraz karty inwentaryzacyjne miejscowości ( Opieka merytoryczna: prof. dr inż.arch. Z. Bać, mgr inż.arch.J.Juchimiuk, współpraca mgr inż. arch. M. Golański) .
Problematyka projektowania uniwersalnego, sposobów kształtowania przestrzeni architektonicznej uwzględniającej komfort i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych podjęta została w marcu 2015 roku w cyklu warsztatów „Projektowanie Uniwersalne- Architektura Dostępna” organizowanych wspólnie z Fundacją „Szansa-Chance” dla Niewidomych, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji w Zielonej Górze i biurem Pełnomocnika Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów dr Marcinem Garbatem.


Adresując potrzeby studentów zamieszkujących akademiki UZ Koło Naukowe „Architektura
w Przestrzeni Zrównoważonej” zorganizowało w marcu 2015 roku warsztaty projektowe „Krzyżówka Zielonogórska” zrealizowane w konwencji dwudniowej „szarety” (charrette design), w trakcie których studenci przygotowali koncepcje powiązania funkcjonalno-przestrzennego Kampusu A z centrum Zielonej Góry oraz przebudowy zlokalizowanego nieopodal skrzyżowania ulic Podgórna/Lwowska/Waryńskiego. (Opieka merytoryczna: prof.dr inż.arch. Z. Bać,
mgr inż. arch. J. Juchimiuk, współpraca mgr inż. arch. M. Golański, współpraca: dr inż. arch. P. Sobierajewicz, dr inż. A. Bazan-Krzywoszańska, mgr inż. arch. P. Kochański).

Chcąc podzielić się swoją kreatywnością, studenci Koła Naukowego Naukowe „Architektura
w Przestrzeni Zrównoważonej” prezentowali rezultaty swojej pracy na wystawach, m. in. „EXPO Trzebiechów” - wystawie wieńczącej plener malarski w Trzebiechowie, a także podczas wystaw organizowanych w przestrzeni wystawienniczej Galerii Architektury i Sztuki WBAiIŚ UZ – w foyer budynku A8, m.in. w trakcie Pierwszej Wystawy Prac Studentów kierunku AIU WBAiIŚ UZ. Uczestniczyli także w wizytach studialnych w interesujących zielonogórskich i poznańskich obiektach architektonicznych w ramach cyklu ARCHITOURS ( Opieka merytoryczna: prof. dr inż. arch. Z. Bać, prof.J.Gawron, mgr M.Czerniawska, mgr inż. arch. J.Juchimiuk, mgr inż. arch. M. Golański).
W czerwcu 2015 roku trakcie Festiwalu Nauki - organizowanej rokrocznie imprezy popularno-naukowej studenci Koła naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” zaprezentowali wspólne przenikanie się architektury i sportu poprzez warsztaty architektoniczne, prezentację prac projektowych oraz interaktywne gry przeznaczone dla odwiedzających reprezentujących wszystkie grupy wiekowe ( Opieka merytoryczna: prof. dr inż. arch. Z. Bać, prof. J.Gawron, dr inż. arch. P.Sobierajewicz, dr M.Pszczółkowski, , mgr M. Czerniawska, mgr inż. arch. M. Golański, mgr inż. arch. J.Juchimiuk,).
W działalności Koła Naukowego Naukowe „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” pojawia się również akcent międzynarodowy, jakim jest współpraca z litewsko-irlandzkim artystą Mantasem Poderysem przy architektoniczno-artystycznym projekcie minimalnej jednostki mieszkalnej pod nazwą „4m2”, gdzie podjęta praca dotyczyła alternatywnych rozwiązań dotyczących mieszkalnictwa.

W ramach kolejnych działań członkowie Koła Naukowego APZ dnia 29.06.2016 przygotowują otwarcie wystawy rocznej pt.: Architektura z wielu perspektyw. Wystawa zawierać będzie bogaty materiał fotograficzny wykonany podczas szkół architektury, warsztatów architektonicznych i innych działań twórczych podejmowanych przez członków Koła Naukowego APZ w latach 2015/2016. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Dziekan WBAiIŚ UZ –dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof.UZ.
Ponadto studenci z Koło Naukowego APZ w przerwie wakacyjnej będą także aktywnie uczestniczyć
w kolejnych edycjach Letnich Szkół Architektury pod opieką prof. dr inż. arch. Zbigniewa Bacia oraz pracowników naukowych Katedry AIU WBAiIŚ UZ: mgr M. Czerniawskiej, mgr inż. arch. J. Juchimiuk, mgr inż. arch. M. Golańskiego. Planowana jest kontynuacja budowy innowacyjnego habitatu „BAĆ-ARKA” dla Fundacji Wzajemnej Pomocy - ARKA we wsi Krzywa k. Nowogrodu Bobrzańskiego, warsztaty architektoniczne i plener malarsko-rysunkowy w Trzebiechowie oraz działania twórcze  w Wójtowicach k. Bystrzycy Kłodzkiej. Więcej na www.apz.uz.zgora.pl .

arch.Justyna Juchimiuk
arch.Michał Golański
oraz
Zarząd i Członkowie Koła Naukowego APZ

Aleksandra Wojciechowska
Brygida Równicka
Joanna Śmietańska
Joanna Wróblewicz
Agata Tomczak
Piotr Pachut