KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW AiU WBAIŚ UZ

KOŁO NAUKOWE ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI  ZRÓWNOWAŻONEJ

Koło Naukowe Studentów kierunku Architektura i Urbanistyka
Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej działa od grudnia 2014 roku
na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii  Środowiska
przy Katedrze Architektury i Urbanistyki.

 

Zadaniem Koła Naukowego Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej jest:
1. Rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów.
2. Promowanie swej uczelni.
3. Rozszerzanie i pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów.
4. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.

Opiekę nad działalnością Koła Naukowego Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej
sprawuje dr inż. arch. Justyna Juchimiuk- opiekun naukowy (2014 -obecnie)
we wspołpracy z prof.dr inż.arch.Zbigniewem Baciem, mgr inż.arch.Michałem Golańskim - opiekun naukowy (12.2018-obecnie) z Zakładu Teorii i Projektowania Architektonicznego jak również pracownikami Katedry Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ  i pozostałych 2 zakladów w ramach licznych projektów, wystaw i inicjatyw trwajacych nieprzerwanie od 2014 roku.
Członkiem koła może zostać każdy student, doktorant i nauczyciel akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Podstawą powstania i działania koła jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.).

Obszary działalności:
- Interdyscyplinarne Letnie i jesienne Szkoły Architektury (Krzywa, Wójtowice, Pasterka)
- Warsztaty Iluminacyjne ( Urząd Marszałkowski woj.lub., Alpha Buisiness Center w Zielonej Górze)
- Cykl warsztatów modelarskich
- Cykl tematycznych warsztatów architektonicznych i projektowych
- Warsztaty dla dzieci i młodzieży z woj. lubuskiego
- Seminaria, sesje posterowe
- Dni Otwarte kierunku Architektura WBAiIŚ UZ
- Działania w Komitetach Organizacyjnych przy Katedrze AIU WBAiIŚ UZ
dot. wydarzeń m.in.:Festiwalu Nauki UZ, wystaw zbiorowych i indywidualnych w Galerii Architektury i Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Jubileuszu 10 lat kierunku Architektura WBAiIŚ UZ, wydarzeń integrujących społeczność akademicką tj.Otrzęsiny lub wernisaże/ finisaże, spotkania tematyczne i okolicznościowe.
- Archi- tours -Tematyczne Wyjazdy studialne krajowe, zagraniczne oraz miejskie
(Wrocław, Gubin-Guben, Cottbus, Łódz, Krzystkowice-DAG, Kraków, Warszawa, Szczecin)
- Działalność wystawiennicza w ramach Galerii Architektury i Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego;
- Wystawy zbiorowe i indywidualne:
od 2018 zapoczątkowany nowy cykl wystaw indywidualnych pt. Nasi Absolwenci
od 2014 czynny udział w Festiwalach Nauki UZ
- Organizacja lub współorganizacja tematycznych konkursów projektowych, fotograficznych
Udział w konferencjach krajowych, międzynarodowych (Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Warszawa, Kijów)
- Udział w ogólnopolskich warsztatach architektonicznych Miesięcznika „Architektura-Murator” (Gdańsk, Kraków, Warszawa) - Innowacyjność w architekturze
- Udział w konferencyjnych międzynarodowych warsztatach projektowych „Habitaty” 2014/2016/2018 (Wrocław, Wójtowice, Zielona Góra)
- Wystąpienia konferencyjne, seminaryjne, warsztatowe i publikacje (Kijów, Wrocław, Zielona Góra)
- Współpraca przy sporządzaniu Raportów tematycznych Katedry AIU WBAiIŚ UZ z serii SPR

- Cykl działań dot. Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie pod Patronatem Anny Polak-Marszałka Woj. Lubuskiego oraz prof. Jakuba Marcinowskiego- Kierownika Katedry AiU WBAiIŚ UZ:
- Warsztaty modelarskie i projektowania wspomaganego komputerowo dot. Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie –04.2019
- Konkurs na formę przestrzenną obiektu Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie 05.2019
- Wystawa zbiorowa prac studentów dot. Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie w Galerii Architektury i Sztuki- 08.05.2019-06.05.2019
 

Koło Naukowe „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” działa nieprzerwanie od 2014 roku współpracując z następującymi podmiotami:


Organizacje :
Stowarzyszenie Architektów Polskich o. Zielna Góra (wystawy w Galerii AiS UZ, Konkursy)
Izba Architektów o. Zielona Góra (wystawy w Galerii AiS UZ, Konkursy)
Szkoła Naukowa „Habitat”, Wrocław ( Szkoły Architektury, Międzynarodowe konferencje i warsztaty naukowe- Habitat)


Administracja Publiczna:
Urząd Miasta Zielona Góra (opracowania studialne, wystawy)
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
(warsztaty iluminacyjne, warsztaty projektowe, konkursy, opracowania studialne, wystawy)
Urząd Miasta Nowogród Bobrzański (Letnie Szkoły Architektury ,warsztaty projektowe, opracowania studialne)
Urząd Miasta Trzebiechów (Szkoła Architektury- plener malarsko-rysunkowy)
Urząd Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej (Letnie Szkoły Architektury ,warsztaty projektowe, opracowania studialne, wystawy)


Instytucje:
Dyrekcja Narodowego Parku Gór Stołowych ( Szkoły Architektury, warsztaty projektowe)
Centrum Przyrodnicze w Zielonej Górze (wystawy, Archi-Tours- wizyty tematyczne)
CRS MOSIR Zielona Góra (Archi-Tours- wizyty tematyczne)


Uczelnie wyższe:
WA PWr ( Szkoły Architektury, międzynarodowe konferencje i warsztaty naukowe- „Habitaty”)
WBiA ZUT w Szczecinie ( wystawy w Galerii AiS UZ)
WA UZ (wydarzenia integrujące społeczność akademicką UZ)
WA PP (wystawy w Galerii AiS UZ)
WA Politechnika Śląska w Gliwicach (międzynarodowe konferencje i warsztaty naukowe- „Habitaty”, wystawy w Galerii AiS UZ)
WA Kijów (międzynarodowe konferencje)
WBiA PŁ ( Archi-Tours -wyjazdy studialne)
WBAiIŚ UZ (warsztaty, festiwale nauki, dni otwarte, targi edukacyjne, wydarzenia integrujące społeczność akademicką)


Jednostki:
Katedra Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ
Instytut Budownictwa WBAiIŚ UZ
Biuro Promocji UZ (festiwale nauki, targi edukacyjne , warsztaty, konkursy, wystawy)
Galeria Architektury i Sztuki UZ (wystawy, warsztaty, konkursy projektowe, wydarzenia integrujące społeczność akademicką )
oraz
Pełnomocnik Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów (warsztaty, festiwale nauki, spotkania tematyczne)
Mantas Poderys - artysta litewski (warsztaty projektowo-realizacyjne)
Szkoły woj. lubuskiego
Zespół Szkół Budowlanych (warsztaty projektowe, festiwale nauki, dni otwarte, konferencje naukowe)
Zespół Szkół Plastycznych w Zielonej Górze (warsztaty projektowe, festiwale nauki, dni otwarte)
Szkoła Podstawowa nr 1, Zielona Góra (warsztaty projektowe, festiwale nauki)
Fundacje i stowarzyszenia:
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji -FAR, Zielona Góra (warsztaty projektowania uniwersalnego, festiwale nauki)
Fundacja „Chance-Szansa”, Zielona Góra (warsztaty projektowania uniwersalnego, festiwale nauki)
Fundacja Wzajemnej Pomocy „Arka”, Zielona Góra, Krzywa (Szkoły Letnie i Jesienne Architektury, wystawy, Archi-Tours- wizyty tematyczne)
Stowarzyszenie Wójtowice – „Powrót do Przyszłości” (Szkoły Letnie Architektury, wystawy, wizyty tematyczne)
Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika (Szkoły Letnie Architektury, wystawy, wizyty tematyczne)


Koła Naukowe:
Koło Naukowe Humanizacja Środowiska Miejskiego WA PWr (Szkoły Letnie Architektury, konferencje naukowe)
Koło Naukowe Studentów „ Koło Projektowe” ZAWiR UZ (działania przygotowawcze do warsztatów)
Parlament Studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego ( wydarzenia integrujące społeczność akademicką UZ)


Redakcje prasowe:
Ogólnopolski Miesięcznik „Architektura-Murator” (Innowacyjność w Architekturze-ogólnopolskie warsztaty architektoniczno-projektowe)
Ogólnopolski kwartalnik „Archivolta” (publikacje na łamach kwartalnika)
Miesięcznik Społeczności Akademickiej Uniwersytet Zielonogórski (publikacje na łamach miesięcznika)


Firmy:
Alfa Business Center, Zielona Góra (Warsztaty iluminacyjne, warsztaty projektowe, konkursy)
Philips Lighting, Polska (Warsztaty iluminacyjne)
Firma oświetleniowa LUTMAX (Warsztaty iluminacyjne)
Malanowscy (wydarzenia integrujące społeczność akademicką UZ)
Metrkwadrat
DMW Domowill
Kluby akademickie:
Klub Studencki „Wyspa” ( wydarzenia integrujące społeczność akademicką UZ)
Cztery Róże dla Luccien ( wydarzenia integrujące społeczność akademicką UZ)