logo UZUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

KATEDRA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING

logo KAiU

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW AiU WBAIŚ UZ

KOŁO NAUKOWE ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI  ZRÓWNOWAŻONEJ

Koło Naukowe Studentów kierunku Architektura i Urbanistyka
Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej działa od grudnia 2014 roku
na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii  Środowiska
przy Katedrze Architektury i Urbanistyki.

 

Zadaniem Koła Naukowego Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej jest:
1. Rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów.
2. Promowanie swej uczelni.
3. Rozszerzanie i pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów.
4. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.

Opiekę nad działalnością Koła Naukowego Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej
sprawuje mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk- opiekun naukowy
we wspołpracy z prof.dr inż.arch.Zbigniewem Baciem, mgr inż.arch.Michałem Golańskim z Zakładu Teorii i Projektowania Architektonicznego jak również pracownikami Katedry Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ  i pozostałych 2 zakladów w ramach licznych projektów, wystaw i inicjatyw trwajacych nieprzerwanie od 2014 roku.
Członkiem koła może zostać każdy student, doktorant i nauczyciel akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Podstawą powstania i działania koła jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.).