LAUR NAUKOWCA 2016/2017

 LAUR NAUKOWCA 2016/2017 DLA KOŁA NAUKOWEGO „ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI ZRÓWNOWAŻONEJ”

Ideą organizowanej przez Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego od 2015 roku Gali Laur Naukowca jest rozwój aktywności naukowej i społecznej wraz z integracją środowiska studenckiego, propagowaniem działalności naukowej oraz budowaniem dialogu pomiędzy uczelnią, organizacjami i firmami zewnętrznymi. III Gala Laur Naukowca odbyła się dnia 26 kwietnia 2017 roku w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze. Inicjatywa skierowana jest do aktywnych studentów zaangażowanych w działalność kół naukowych i organizacji studenckich oraz do kadry naukowo-dydaktycznej. Podczas Gali wręczone zostały nagrody w dziewięciu kategoriach za najlepsze projekty zrealizowane w roku akademickim 2016/2017: Międzynarodowy projekt roku, Rozwój kultury, Mobilność studencka, Aktywność artystyczna, Innowacyjny projekt roku, Społeczny projekt roku, Efektywny warsztat, Opiekun roku, Najpopularniejszy projekt oraz Nagrody Honorowe. Zgłoszony do konkursu przez Koło Naukowe studentów kierunku architektura „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” (KN APZ) projekt ”Architektura przeciw bezdomności” nagrodzony został Laurem Naukowca w kategorii Najpopularniejszy projekt roku 2016/2017.


Realizacja interdyscyplinarnego projektu ”Architektura przeciw bezdomności” jest dla członków Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” (KN APZ) jako przyszłych architektów wyrazem odpowiedzialności za upowszechnianie architektury posiadającej cechy społecznej użyteczności, wywołującej emocje i jednocześnie odpowiadającej na określone potrzeby użytkowe. Projekt Koła Naukowego „APZ” wykorzystuje idee wspólnego budowania i mieszkania („Co-operative housing” i „Self-build”) oraz alternatywne rozwiązania dotyczące mieszkalnictwa do przeciwdziałania poważnym i skomplikowanym problemom współczesności: wykluczeniu społecznemu i mieszkaniowemu. W lipcu 2016 r. członkowie Koła Naukowego „APZ” wspomagani przez pensjonariuszy ośrodka Fundacji Wzajemnej Pomocy „ARKA” uczestniczyli w budowie innowacyjnego zespołu mieszkaniowego „BAĆARKA” przeznaczonego dla samotnych matek z dziećmi oraz osób bezdomnych w miejscowości Krzywa niedaleko Nowogrodu Bobrzańskiego. Działania warsztatowe zostały poprzedzone badaniami dotyczącymi problematyki i przyczyn bezdomności, wiedzy o człowieku, psychologii architektury, humanizacji przestrzeni i budowania więzi społecznych oraz dyskusją nad społeczną odpowiedzialnością architekta. Prototypowy budynek dla pensjonariuszy ośrodka zbudowany podczas dwutygodniowych warsztatów w trakcie II Letniej Szkoły Architektury 2016 ze standardowych, łatwo dostępnych materiałów to dom o powierzchni 50 m2, który wykorzystuje ekonomiczny i modularny system nadający się do wykorzystania przez osoby bezdomne. Innowacyjność projektu wynika z zaangażowania przyszłych mieszkańców, którzy poprzez własną pracę wiążą się z miejscem, budują poczucie własnej wartości i odpowiedzialności oraz otrzymują możliwość zamieszkania we własnym, przez siebie wybudowanym domu, którego koszty mogą być nawet trzykrotnie niższe od klasycznej budowy (uczestnicy stud. S. Dominiak, K. Huzar, M. Kozik, K. Lis, P. Mossetty, P. Pachut A. Szkop, D. Sługocka, J. Wróblewicz, N. Stasikowska, opieka merytoryczna prof. dr inż. arch. Z. Bać, arch. M.Golański, arch. J.Juchimiuk).Następna Letnia Szkoły Architektury 2016 została zorganizowana również w Górach Bystrzyckich, gdzie studenci Koła Naukowego „APZ” wspomniany wyżej system konstrukcyjny wykorzystali do budowy drewnianego pawilonu, który zapoczątkował „Habitat Sudecki / Pre-Habitat”, ważny projekt lokalnej społeczności w Wójtowicach (uczestnicy stud. A. Danak, A.Klechamer, P.Kmieć, D. Kukawka, J. Kubczyński, K.Skoczylas, F.Turski,.opieka merytoryczna prof. dr inż. arch. Z. Bać, współpraca: dr inż. arch. J. Kleszcz, dr inż. arch. P. Kmiecik, dr inż. arch. A. Maciejko) .
Problematyka przeciwdziałania bezdomności została poruszona także na „Międzynarodowej Konferencji Naukowej i Warsztatach Architektonicznych HABITATY 2016 –Mój Piękny Habitat” w Zielonej Górze i Wrocławiu, zorganizowanej przez WA PWr, Szkołę Naukową Habitat we współpracy z KAiU WBAiIŚ UZ, gdzie członkowie Koła Naukowego „APZ” wspólnie ze studentami z WA PWr, uczniami Szkoły Budowlanej w Zielonej Górze opracowali w czterech grupach warsztatowych różne koncepcje projektowe, w tym jedną dla osób bezdomnych- Kooperatywa Krzywa- uwzględniającą liczne uwarunkowania zewnętrzne: komunikację z okolicznymi miejscowościami, istniejące zagospodarowanie i ukształtowanie terenu, bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych oraz wpisanie w krajobraz Województwa Lubuskiego (Grupa warsztatowa: Kooperatywa Krzywa stud.H.Pawłyk, A.Przybylska,D.Sługocka, A.Pieńkosz, K.Tajchert, Ł.Rybski, uczniowie: I.Galus, K.Frankiewicz, prowadzący: dr inż. arch. A.Gumińska /WA Politechnika Śląska, arch. J.Juchimiuk/ WBAiIŚ UZ).
W szerszym wymiarze tematyka zaangażowanej społecznie architektury była upowszechniana w trakcie Festiwali Nauki, gdzie członkowie Koła Naukowego „APZ” przygotowali szereg wystaw tematycznych, warsztatów architektonicznych i rysunkowych oraz wygłosili popularnonaukowe wykłady dotyczące architektury społecznej oraz brali czynny udział w innych wydarzeniach i konferencjach naukowych, m.in. w zorganizowanej Międzynarodowej Konferencji Naukowej i Warsztatów Architektonicznych HABITATY w październiku 2016 r. i wizycie studialnej w m.Krzywa k.Nowogrodu Bobrzańskiego (pod opieką prof.Z.Bacia i pracowników KAiU WBAiIŚ UZ: dr inż. arch. P. Sobierajewicza, dr inż. arch. J. Kleszcz, dr inż. arch. A. Maciejko, mgr inż. arch. R. Dudzika, mgr inż. arch. M.Golańskiego, mgr inż. arch. J.Juchimiuk i pracowników WA Politechniki Śląskiej: dr inż. arch. A.Gumińskiej, dr inż. arch. J.Wojewódka) oraz Międzynarodowej Konferencji Build - Master - Class w Kijowie w listopadzie 2016 r.( stud. M.Machowska, P.Pachut pod opieką prof. dr hab. inż. arch. W. Kononowicz), Konferencji „ Zielone budynki w przestrzeni publicznej” Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego w Szczecinie (stud. S. Dominiak , A.Dudziak, A.Klechamer, D.Kukawka, G.Malanowska, H. Pawłyk, K.Skoczylas), Ogólnopolskich Warsztatach Architektonicznych Innowacyjność w Architekturze –efekt: grupowy studencki projekt warsztatowy Interior zrealizowany pod kierunkiem arch. Fernando Menis-włoskiego architekta, profesora Uniwersytetu Europejskiego na Teneryfie (stud. A.Dudziak, A.Klechamer, D.Kukawka, G.Malanowska, K.Skoczylas), ten projekt studentów WBAiIŚ UZ znalazł się w gronie 20 wybranych spośród 78 projektów studenckich z 13 polskich uczelni architektonicznych.
Efekty działań Koła Naukowego „APZ” w zakresie przeciwdziałania bezdomności eksponowane były podczas wystaw organizowanych w przestrzeni wystawienniczej Galerii Sztuki i Architektury WBAiIŚ UZ: „KREOWANIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ”, która w formie reportażu przedstawiała zmagania projektowe, budowlane oraz organizacyjne w ramach Letnich i Jesiennych Szkół Architektury przeprowadzonych zarówno na terenie województwa lubuskiego, jak również w Parku Narodowym Gór Stołowych i Górach Bystrzyckich oraz wystawa „ARCHITEKTURA Z WIELU PERSPEKTYW”, która przedstawiała zdjęcia z warsztatów architektonicznych, wizyt studialnych – Architours (wizyty studialne m.in.: we Wrocławiu- Dom Atrialny prof.Z.Bacia; Gubinie i Poznaniu- pod opieką prof. J.Gawrona i mgr M.Czerniawskiej; w Łodzi pod opieką prof. dr hab. inż. arch. W. Kononowicz; w Szczecinie i Krakowie oraz Krzywej k.Nowogrodu Bobrzańskiego i Krzystkowicach-DAG), Festiwali Nauki oraz innych wydarzeń integrujących środowisko akademickie.
Członkowie Koła Naukowego w roku ubiegłym zdobyli Laur Naukowca w kategorii Innowacyjny Projekt Roku a podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 znaleźli się w gronie nagrodzonych przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego- prof. dr hab. inż. T. Kuczyńskiego ( wyłonionych z spośród 161 kół naukowych zarejestrowanych na UZ), w kategorii wyróżniająca się działalność, otrzymując jednocześnie możliwość wykorzystania dotacji przyznanej przez Klub Radnych Zielona Razem.
Aktywni członkowie Koła Naukowego APZ nie mają zamiaru spocząć na laurach i będą kontynuować działania wymierzone w społeczny problem bezdomności także w planowanych letnich wydarzeń architektonicznych.

Członkowie Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”

B. Równicka, A. Wojciechowska, A. Szkop,
J. Wróblewicz, J. Jarzyna, P. Pachut, A. Tomczak, A. Kawałek ,
G. Malanowska, K. Skoczylas, H. Pawłyk, A.Klechamer, K. Huzar,
S. Dominiak, N. Stasikowska, K. Lis, D. Kukawka, A. Danak,
J. Kubczyński, P.Kmieć, P. Mossetty, M. Kozik, D. Sługocka,
K. Kozłowska, K. Tajchert, A. Pieńkosz, W.Marek, A. Dudziak,
K.Cebula, K.Kaczmarek, A.Tkacz
i opiekunowie koła naukowego
arch.J. Juchimiuk, arch.M.Golański
oraz prof. dr inż. arch. Z. Bać