UCHWAŁY

< wstecz

 Uchwała nr 1 z dnia 3 grudnia 2014

Zebrania członków Koła Naukowego Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej


§ 1
Zebranie członków koła w dniu 3 grudnia 2014 uchwaliło Regulamin koła, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Zarejestrowanie koła powierza się zarządowi koła.