UCHWAŁY

< wstecz

Uchwała nr 2 z dnia 3 grudnia 2014
Zebrania członków Koła Naukowego

W oparciu o § 6 regulaminu koła wybrano zarząd koła w składzie:

1. Przewodniczący koła :
Nazwisko i imię: ZAPALA Martyna
2. zastępca przewodniczącego koła :
Nazwisko i imię: RÓWNICKA Brygida
oraz
Nazwisko i imię: OMACHEL Jakub
3. Sekretarz
Nazwisko i imię: MICHALEWICZ Samanta
4. Zastępca sekretarza
Nazwisko i imię: KURMAŃSKA Małgorzata
5. Skarbnik
Nazwisko i imię: CHIARI ARCIA Yogili
6. Zastępca skarbnika
Nazwisko i imię: KAJA Marek
7. Komisja rewizyjna
7.1 Przewodnicząca
Nazwisko i imię: SŁUGOCKA Daria
7.2 I Zastępca Przewodniczącej
Nazwisko i imię: PIERÓG Emilia, DREZDENKO
7.3 II Zasępca Przewodniczącej
Nazwisko i imię: TOMCZAK Agata
7.4 Sekretarz
Nazwisko i imię: CHWAŁEK Łukasz
8. Członkowie zarządu:
8.1 KAWAŁEK Anna
8.2 SOTGIA Paolo
8.3 WRÓBLEWICZ Joanna