Wydziałowa Komisja ds.Jakości Kształcenia 2016-20

Wydziałowa Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020:

Informujemy,że dwie studenki kierunku Architektura z KN APZ należą do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020: Joanna Wróblewicz,Brygida Równicka

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020:
dr inż. Ireneusz Nowogoński – Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ – Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ – Prodziekan ds. Nauki
dr hab. inż. arch. Bogusław Wojtyszyn, prof. UZ – przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych z kierunku architektura
dr inż. arch. Hanna Borucińska-Bieńkowska – przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych z kierunku architektura
dr inż. arch. Marta Skiba – przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych z kierunku architektura
dr inż. Gerard Bryś – przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych z kierunku budownictwo
dr inż. Paweł Błażejewski – przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych z kierunku budownictwo
dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ – przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych z kierunku inżynieria środowiska
dr inż. Sylwia Myszograj – przedstawiciel pracowników naukowo-dydaktycznych z kierunku inżynieria środowiska
mgr inż. Natalia Rzeszowska – przedstawiciel doktorantów reprezentujący kierunek budownictwo
mgr inż. Hanna Lechów – przedstawiciel doktorantów reprezentujący kierunek inżynieria środowiska
Joanna Wróblewicz – przedstawiciel studentów reprezentujący kierunek architektura
Brygida Równicka – przedstawiciel studentów reprezentujący kierunek architektura

Mateusz Osowski – przedstawiciel studentów reprezentujący kierunek budownictwo
Sebastian Korasiak – przedstawiciel studentów reprezentujący kierunek budownictwo
Sylwia Uszakiewicz – przedstawiciel studentów reprezentujący kierunek inżynieria środowiska
Sandra Skomoroko – przedstawiciel studentów reprezentujący kierunek inżynieria środowiska

Dokumenty Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia dostępne są
pod linkiem> 
WKds.JK