logo UZUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

KATEDRA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING

logo KAiU

ZARZĄD KOŁA NAUKOWEGO APZ

ROK 2017/2018
ZARZĄD KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW
KIERUNKU ARCHITEKTURA WBAiIŚ UZ
"ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI ZRÓWNOWAŻONEJ"


Przewodnicząca Koła: Brygida RÓWNICKA
Zastępcy Przewodniczącej Koła: Aleksandra Wojciechowska, Aureliusz SZKOP
Sekretarz: Joanna WRÓBLEWICZ
Skarbnik: Joanna JARZYNA
Z-y Sekretarz KN APZ:Gabriela MALANOWSKA, Anna KLECHAMER,
Kamila SKOCZYLAS Hanna PAWŁYK, Sylwia DOMINIAK, Kamila HUZAR 

 
Członkowie zarządu:
Anna KAWAŁEK ,Gabriela MALANOWSKA, Anna KLECHAMER,
Kamila SKOCZYLAS Hanna PAWŁYK,
Koordynatorzy działań internetowych:
FB- Aleksandra TKACZ, Gabriela MALANOWSKA
Dokumentacja fotograficzna:Hanna PAWŁYK, Joanna WRÓBLEWICZ, Anna KLECHAMER,
Kamila SKOCZYLAS
___________________________________________________________________
(* planowane wybory do Zarządu KN APZ  listopad/grudzień 2018)
 

ROK 2016/2017

ZARZĄD KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW
KIERUNKU ARCHITEKTURA I URBANISTYKA WBAiIŚ UZ
"ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI ZRÓWNOWAŻONEJ"

Przewodnicząca Koła: Brygida RÓWNICKA
(od 06.10.2016-obecnie/zmiana za absolwentkę mgr inż.arch.J.ŚMIETAŃSKĄ)*
Zastępcy Przewodniczącej Koła: Aleksandra Wojciechowska, Aureliusz SZKOP*
Sekretarz: Joanna WRÓBLEWICZ*
Skarbnik: Joanna JARZYNA*
Z-y Sekretarz KN APZ:Hanna PAWŁYK, Sylwia DOMINIAK, Kamila HUZAR (06.2016-obecnie)

Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca: SŁUGOCKA Daria
II Zastępca Przewodniczącej:TOMCZAK Agata
Członkowie zarządu:KAWAŁEK Anna, 

Koordynatorzy działań internetowych:
FB- Aleksandra TKACZ, Katrzyna ZAWODZIŃSKA

Dokumentacja fotograficzna:Hanna PAWŁYK, Joanna WRÓBLEWICZ
___________________________________________________________________

 (* planowane wybory do Zarządu KN APZ pażdziernik/listopad 2016)

 

ROK 2015/2016

ZARZĄD KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW
KIERUNKU ARCHITEKTURA I URBANISTYKA WBAiIŚ UZ
ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI ZRÓWNOWAŻONEJ

Przewodnicząca Koła :Joanna ŚMIETAŃSKA
Zastępcy Przewodniczącej Koła : Aleksandra Wojciechowska, Aureliusz SZKOP
Sekretarz: Brygida RÓWNICKA, Joanna WRÓBLEWICZ
Skarbnik: Joanna Jarzyna
 

Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca: SŁUGOCKA Daria
II Zastępca Przewodniczącej:TOMCZAK Agata
Sekretarz:CHWAŁEK Łukasz
Członkowie zarządu:KAWAŁEK Anna, WRÓBLEWICZ Joanna

 

ROK 2015

ZARZĄD KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW
KIERUNKU ARCHITEKTURA I URBANISTYKA WBAiIŚ UZ
ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI ZRÓWNOWAŻONEJ

Przewodnicząca Koła :ZAPALA Martyna
Zastępcy Przewodniczącej Koła :RÓWNICKA Brygida i OMACHEL Jakub
Sekretarz: MICHALEWICZ Samanta
Zastępca Sekretarza: KURMAŃSKA Małgorzata
Skarbnik: CHIARI ARCIA Yogili
Zastępca Skarbnika: KAJA Marek

Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca: SŁUGOCKA Daria
Zastępca Przewodniczącej:PIERÓG Emilia
II Zastępca Przewodniczącej:TOMCZAK Agata
Sekretarz:CHWAŁEK Łukasz
Członkowie zarządu:KAWAŁEK Anna, SOTGIA Paolo, WRÓBLEWICZ Joanna

 

Stan: 10/2017