ZARZĄD KOŁA NAUKOWEGO APZ

ROK 2021/2022
ZARZĄD KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW
KIERUNKU ARCHITEKTURA WBAiIŚ UZ
"ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI ZRÓWNOWAŻONEJ"

Przewodnicząca Koła: Adrianna MAKSYMCZAK
Zastępca Przewodniczącej Koła: Adrianna JASIAK /Aleksandra VU VAN
Sekretarz: Artur PODGÓRSKI
Skarbnik: Maciej SULCZYŃSKI

 

ROK 2020/2021
ZARZĄD KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW
KIERUNKU ARCHITEKTURA WBAiIŚ UZ
"ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI ZRÓWNOWAŻONEJ"

Przewodnicząca Koła: Adrianna MAKSYMCZAK
Zastępca Przewodniczącej Koła: Aleksandra VU VAN /Adrianna JASIAK
Sekretarz: Adrianna JASIAK /Artur PODGÓRSKI
Skarbnik: Bartłomiej LOPKO/ Maciej SULCZYŃSKI

 

ROK 2019/2020
ZARZĄD KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW
KIERUNKU ARCHITEKTURA WBAiIŚ UZ
"ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI ZRÓWNOWAŻONEJ"


Przewodnicząca Koła: Adrianna PRZĄDKA
Zastępca Przewodniczącej Koła: Aleksandra VU VAN
Sekretarz: Adrianna JASIAK
Skarbnik: Bartłomiej LOPKO

 

ROK 2018/2019
ZARZĄD KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW
KIERUNKU ARCHITEKTURA WBAiIŚ UZ
"ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI ZRÓWNOWAŻONEJ"

Przewodnicząca Koła: Joanna JARZYNA
Zastępca Przewodniczącej Koła: Adrianna PRZĄDKA
Sekretarz: Aleksandra VU VAN
Z-a Sekretarz: Adrianna JASIAK
Skarbnik: Bartłomiej LOPKO


Koordynatordziałań internetowych:
www./ FB- Gabriela MALANOWSKA
Dokumentacja fotograficzna:Hanna PAWŁYK, Joanna WRÓBLEWICZ, Anna KLECHAMER,
Kamila SKOCZYLAS
__________________

Opiekunowie naukowi KN APZ 2018/2019
mgr inż.arch. Justyna Juchimiuk
mgr inż.arch. Michał Golański

ROK 2017/2018
ZARZĄD KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW
KIERUNKU ARCHITEKTURA WBAiIŚ UZ
"ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI ZRÓWNOWAŻONEJ"


Przewodnicząca Koła: Brygida RÓWNICKA
Zastępcy Przewodniczącej Koła: Aleksandra Wojciechowska, Aureliusz SZKOP
Sekretarz: Joanna WRÓBLEWICZ
Skarbnik: Joanna JARZYNA
Z-y Sekretarz KN APZ:Gabriela MALANOWSKA, Anna KLECHAMER,
Kamila SKOCZYLAS Hanna PAWŁYK, Sylwia DOMINIAK, Kamila HUZAR 

 
Członkowie zarządu:
Gabriela MALANOWSKA, Anna KLECHAMER, Kamila SKOCZYLAS, Hanna PAWŁYK,
Koordynatorzy działań internetowych:
FB- Aleksandra TKACZ, Gabriela MALANOWSKA
Dokumentacja fotograficzna:Hanna PAWŁYK, Joanna WRÓBLEWICZ, Anna KLECHAMER,
Kamila SKOCZYLAS
___________________________________________________________________
(* planowane wybory do Zarządu KN APZ  listopad/grudzień 2018)
 
Opiekun naukowy KN APZ 2018/2019
mgr inż.arch. Justyna Juchimiuk

współpraca:
prof.dr inż.arch.Zbigniew Bać
mgr inż.arch. Michał Golański

ROK 2016/2017

ZARZĄD KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW
KIERUNKU ARCHITEKTURA I URBANISTYKA WBAiIŚ UZ
"ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI ZRÓWNOWAŻONEJ"

Przewodnicząca Koła: Brygida RÓWNICKA
(od 06.10.2016-obecnie/zmiana za absolwentkę mgr inż.arch.J.ŚMIETAŃSKĄ)*
Zastępcy Przewodniczącej Koła: Aleksandra Wojciechowska, Aureliusz SZKOP*
Sekretarz: Joanna WRÓBLEWICZ*
Skarbnik: Joanna JARZYNA*
Z-y Sekretarz KN APZ:Hanna PAWŁYK, Sylwia DOMINIAK, Kamila HUZAR (06.2016-obecnie)

Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca: SŁUGOCKA Daria
II Zastępca Przewodniczącej:TOMCZAK Agata
Członkowie zarządu:KAWAŁEK Anna, 

Koordynatorzy działań internetowych:
FB- Aleksandra TKACZ, Katrzyna ZAWODZIŃSKA

Dokumentacja fotograficzna:Hanna PAWŁYK, Joanna WRÓBLEWICZ
___________________________________________________________________

 (* planowane wybory do Zarządu KN APZ pażdziernik/listopad 2016)

Opiekun naukowy KN APZ 2016/2017
mgr inż.arch. Justyna Juchimiuk

współpraca:
prof.dr inż.arch.Zbigniew Bać
mgr inż.arch. Michał Golański

ROK 2015/2016

ZARZĄD KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW
KIERUNKU ARCHITEKTURA I URBANISTYKA WBAiIŚ UZ
ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI ZRÓWNOWAŻONEJ

Przewodnicząca Koła :Joanna ŚMIETAŃSKA
Zastępcy Przewodniczącej Koła : Aleksandra Wojciechowska, Aureliusz SZKOP
Sekretarz: Brygida RÓWNICKA, Joanna WRÓBLEWICZ
Skarbnik: Joanna Jarzyna
 

Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca: SŁUGOCKA Daria
II Zastępca Przewodniczącej:TOMCZAK Agata
Sekretarz:CHWAŁEK Łukasz
Członkowie zarządu:KAWAŁEK Anna, WRÓBLEWICZ Joanna

 

ROK 2015

ZARZĄD KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW
KIERUNKU ARCHITEKTURA I URBANISTYKA WBAiIŚ UZ
ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI ZRÓWNOWAŻONEJ

Przewodnicząca Koła :ZAPALA Martyna
Zastępcy Przewodniczącej Koła :RÓWNICKA Brygida i OMACHEL Jakub
Sekretarz: MICHALEWICZ Samanta
Zastępca Sekretarza: KURMAŃSKA Małgorzata
Skarbnik: CHIARI ARCIA Yogili
Zastępca Skarbnika: KAJA Marek

Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca: SŁUGOCKA Daria
Zastępca Przewodniczącej:PIERÓG Emilia
II Zastępca Przewodniczącej:TOMCZAK Agata
Sekretarz:CHWAŁEK Łukasz
Członkowie zarządu:KAWAŁEK Anna, SOTGIA Paolo, WRÓBLEWICZ Joanna

 

Stan: 10/2018