LINKI

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii

Uniwersytetu Zielonogórskiego - INFORMACJE OGÓLNE

ul. prof. Z. Szafrana 4
65-516 Zielona Góra
Wydział Mechaniczny
Budynek A-10, pokój 242
(+48) 789 441 359

e-mail: sekretariat@cptt.uz.zgora.pl

WWW: www.cptt.uz.zgora.pl

 

 


Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego realizuje zadania wewnątrzuczelniane oraz świadczy usługi dla wszelkich podmiotów zewnętrznych, tj. osób fizycznych, osób prawnych, jednostek użyteczności publicznej itp. Celem CPTT UZ jest stymulowanie innowacyjności, promowanie przedsiębiorczości, działanie na rzecz transferu nowoczesnych technologii oraz koordynacja wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a przemysłem, jednostkami samorządowymi i organizacjami okołobiznesowymi.


Enterprise Europe Network jest największą na świecie siecią wsparcia współpracy technologicznej i handlowej, dającą możliwość nawiązywania kontaktów międzynarodowych lokalnym firmom i instytucjom. Po rozszerzeniu w 2012 roku o Maroko, sieć obejmuje swoim zasięgiem 52 kraje świata, w tym wszystkie 27 państw Unii Europejskiej i obsługiwana jest przez 589 punktów kontaktowych. Dzięki dofinansowaniu z Komisji Europejskiej, usługi sieci dla przedsiębiorstw są bezpłatne.


Jesteśmy członkiem Konsorcjum Enterprise Europe Network West Poland, w skład którego wchodzi 9 instytucji z obszaru zachodniej Polski, świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Nasz zespół składa się z 3 konsultantów specjalizujących się w różnych zagadnieniach, tak aby zapewnić Państwu możliwie szeroki zakres wsparcia. Informacje o ośrodkach Enterprise Europe Network w innych województwach, znajdziecie Państwo nahttp://www.westpoland.pl

Prowadzone przez nas działania mają odzwierciedlenie w sukcesach naszych Klientów. Nawiązują oni konkretną współpracę z partnerami z zagranicy, zyskując nowych klientów, dostawców czy podwykonawców. W latach 2008-2012, wsparliśmy swoimi działaniami podpisanie 16 międzynarodowych umów handlowych i transferu technologii.

 

 

Nasza wiedza, dla Twojej firmy.

een west poland

Zapraszamy.