logo UZUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

KATEDRA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING

logo KAiU

KURS RYSUNKU 2014

 Kurs rysunkowy
dla kandydatów na kierunek architektura i urbanistyka
III – VII 2014r.
Opiekun: prof. zw. Jan Gawron

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do sprawdzianu z umiejętności rysunkowych na kierunkach
studiów wymagających takich predyspozycji. Choć oferta szkolenia adresowana jest przede wszystkim do pragnących
studiować architekturę, z kursu skorzystać mogą również kandydaci na inne kierunki. Kurs obejmuje kształcenie
zdolności obserwacji natury oraz pomoc w nabyciu zdolności manualnych i rozwoju wyobraźni przestrzennej. Oto
przykładowe tematy rysunkowe, służące realizacji tych celów: układ form geometrycznych (martwa natura), forma
użytkowa, detal architektoniczny, wnętrze mieszkalne, architektura ulicy itd. Szczegółowy zakres programowy kursu
zostanie omówiony na pierwszym spotkaniu.
Kurs obejmuje 10 spotkań (po 4 godz. lekcyjne) organizowanych w soboty w dniach: 29 marca, 12 kwietnia,
26 kwietnia, 10 maja, 17 maja, 24 maja, 7 czerwca, 21 czerwca, 28 czerwca i 6 lipca. Spotkania będą się odbywały
o godz. 10.00, w sali nr 03 budynku A-0 Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ulicy Podgórnej 50.
Opłata za cały kurs wynosi 600,00 zł. Wpłaty należy wnosić na konto: Millennium Bank o/Zielona Góra
88 1160 2202 0000 0000 6021 8954 z dopiskiem: kurs rysunku architektura, imię i nazwisko uczestnika. W dniu
rozpoczęcia kursu należy przedstawić dowód wpłaty.
Informacji o naborze i o samym kursie udziela sekretariat Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska pod
telefonami: 68 328 47 74 lub 68 328 47 13 w godz. 8.00-15.00, oraz pod adresem e-mail: plan@wils.uz.zgora.pl
Zawsze aktualne informacje na temat kursu na stronie internetowej: http://www.wils.uz.zgora.pl
Zapytania można także kierować osobiście lub drogą pocztową na adres: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
ul. Prof. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra, Bud. A-8, I piętro, pok. 125 A.
Uczestnicy kursu proszeni są o przynoszenie ze sobą na każde spotkanie: dwóch arkuszy brystolu o wymiarach
50x70 cm, przyborów do rysowania (miękkich ołówków, węgla rysunkowego, gumki do mazania).