< wstecz

 Wykład odbędzie się 17 czerwca br., (środa)
o godz. 16.00 w bud. A-8
przy ul. prof. Z. Szafrana 1 w sali 115.

 

 

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORAZ WYJAZD NAUKOWO-STUDIALNY
„FEEDING THE PLANET. ENERGY FOR LIFE. MEDIOLAN” - EXPO 2015
Dnia 21-24.05.2015 odbyły się ogólnopolska konferencja oraz wyjazd naukowo-studialny pod wspólnym tytułem „Feeding the Planet. Energy for Life. Mediolan”. Wydarzenie zostało zorganizowane pod auspicjami Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie oraz Katedry AIU WBAIŚ UZ. W konferencji i jej organizacji czynnie uczestniczyli pracownicy Katedry AIU: prof. dr inż.arch. Zbigniew Bać, mgr inż.arch. Justyna Juchimiuk oraz mgr inż.arch. Michał Golański.
Mediolańska konferencja, połączona z wizytą naukowo-studialnym na wystawie światowej EXPO 2015 do Mediolanu, adresowana była do pracowników naukowych i doktorantów zainteresowanych najnowszą architekturą i technologią, rozwiązaniami aktywnymi energetycznie oraz badaniami naukowymi nad podnoszeniem jakości środowiska zbudowanego. Tematyka konferencji obejmowała szeroki zakres zagadnień związanych m.in.: z Wystawami Światowymi, najnowszymi osiągnięciami techniki i technologii, ich historią i rolą w rozwoju architektury i sztuki cywilizacji Zachodu. Uczestnicy konferencji w swych wystąpieniach podejmowali tematykę rozwoju zrównoważonego
w architekturze i urbanistyce (ekonomia, ekologia społeczeństwo i kultura, budownictwo energooszczędne, pasywne, aktywność energetyczna, kogeneracja, OZE a środowisko zbudowane, strategie prosumenckie, inteligencja środowiska zbudowanego i zarządzanie) oraz zagadnień związanych z projektowaniem parametrycznym i generatywnym oraz projektowaniem opartym na badaniach przedprojektowych i okołoprojektowych (Evidence Based Design, Research by Design). Obecna była również problematyka wykorzystania najnowszych osiągnięć z zakresu technologii cyfrowych, projektowania morfogenetycznego, inżynierii materiałowej oraz projektowania uniwersalnego i jego znaczenia dla jakości współczesnego środowiska zbudowanego.
Uczestnicy konferencji i wyjazdu studialnego na EXPO 2015 mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami na polu architektury zaprezentowanych na wystawie światowej. Wsród pawilonów narodowych powszechnym uznaniem cieszyły się: pawilon gospodarzy- Pallazzo Italia, budynek o klasie efektywności energetycznej „A” o prawie zerowym zużyciu energii (nZEB), w którym elewacje wykonano z betonu biodynamicznego; pawilon Brazylii z charakterystyczną siatką-trampoliną rozpiętą na kilkuset metrach kwadratowych; pawilon Niemiec zasilany dzięki instalacji drzew solarnych generujących zieloną energię oraz Pawilon Japonii z imponujących rozmiarów konstrukcją drewnianą odporną na ruchy tektoniczne. Wsród odwiedzających Expo 2015 dużą popularnością cieszyły się także pawilony: Chile, Izraela, Kazachstanu - przyszłego gospodarza EXPO 2017 oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich o formie przypominającej strukturę pustynnych wydm z imponującą ekspozycją a także pawilony tematyczne w ramach klastrów: kawowy i kakao, przypraw czy upraw ryżu. W ramach dokumentacji fotograficznej wydarzenia, jakim jest z pewnością wizyta na EXPO 2015, uczestnicy wyjazdu pod polskim pawilonem, symbolizujący sad ze skrzyniami na owoce, wykonali pamiątkowe zdjęcie.
W ramach podsumowania majowego, mediolańskiego wydarzenia dnia 17 czerwca br na WBAIŚ UZ w odbyło się seminarium pt.: „Wystawa Światowa EXPO 2015.Mediolan”. Prelegenci seminarium w Zielonej Górze z Katedry AIU WBAIS UZ: prof. dr inż.arch. Z.Bać, mgr inż.arch. J.Juchimiuk oraz mgr inż.arch. M.Golański przedstawili zebranym gościom, pracownikom naukowym oraz studentom UZ m.in.: główne założenia Expo 2015, najnowsze rozwiązania architektoniczne, materiałowe i techniczne dot. pawilonów narodowych krajów uczestniczących w Wystawie Światowej a także współczesną mediolańską architekturę efektywną energetycznie. Seminarium zakończyło się dyskusją, w której uczestniczyli zaproszeni m.in.: Dziekan WBAiIŚ UZ, dr hab. inż. J.Marcinowski, prof. dr hab. inż. T. Biliński, dr hab. inż. arch. B.Wojtyszyn, dr inż. arch. R. Pustelnik, mgr Piotr Mazurek - dyrektor DPS z Zielonej Górze oraz studenci UZ.
Majowa konferencja w Mediolanie zapoczątkowała cyklu konferencji o problematyce efektywności ekologicznej w architekturze XXI wieku w ramach współpracy z WBiA ZUT
w Szczecinie. Dowodem na to jest kolejna wspólna ogólnopolska konferencja pt.: „Natura-Technologia - Kultura. Zrównoważone środowisko życia” połączona z wyjazdem studialnym do Niemiec i Holandii we wrześniu br.


mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk
mgr inż. arch. Michał Golański