< wstecz

II JESIENNA SZKOŁA ARCHITEKTURY
HABITAT EKOLOGICZNY "BAĆ -ARKA", WARSZTATY INWENTARYZACYJNO-PROJEKTOWO-BUDOWLANE
W KRZYWEJ K.NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO
24-27 WRZEŚNIA 2015 cz.II

Letnie i Jesienne Szkoły Architektury to interdyscyplinarne warsztaty organizowane od 1991 r. pod kierunkiem prof. Zbigniewa Bacia, które mają na celu m.in. zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagadnienia humanizacji środowiska mieszkaniowego oraz jakości życia w ujęciu interdyscyplinarnym.
Druga Jesienna Szkoła Architektury i Warsztaty inwentaryzacyjno-projektowo-budowlane zorganizowane zostały przez Katedrę Architektury i Urbanistyki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ, Fundację WP "Arka" we współpracy z Kołem Naukowym Studentów kierunku Architektura i Urbanistyka WBAiIŚ UZ „ Architektura w przestrzeni zrównoważonej ” w dniach 24-27 września bieżącego roku w miejscowości Krzywa k.Nowogrodu Bobrzańskiego
Tegoroczna edycja zorganizowana jest siedemnastą z kolei i trzecią tego rodzaju imprezą organizowaną przez Uniwersytet Zielonogórski. Wzięli w niej udział studenci kierunku Architektura i Urbanistyka pod kierunkiem prof. dr inż. arch. Zbigniewa Bacia i mgr inż. arch. Michała Golańskiego.