< wstecz

ARCHITOURS POZNAŃ 13/11/2015


WYJAZD STUDIALNY I WARSZTATY RYSUNKOWE
STUDENTÓW KIERUNKU ARCHITEKTURA
WYDZIAŁU BUDOWNICTWA ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
ORAZ
CZŁONKÓW KOŁA NAUKOWEGO
„ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI ZRÓWNOWAŻONEJ”


Wystawa „Malarze Normandii. Delacroix, Courbet, Renoir, Monet i inni” to doskonała okazja
do poznania prac artystów, których dorobek i postawa twórcza stanowiły podwaliny wielkich przemian, jakie nastąpiły w sztuce na przełomie XIX i XX wieku. Kolekcja daje nie tylko możliwość obcowania z pracami najwybitniejszych malarzy, ale także jest doskonałą opowieścią o kulturze XIX wieku, pozycji artysty i definicji dzieła sztuki.

Brama Poznania ICHOT zlokalizowana w najstarszej części miasta, nad rzeką Cybiną, w sąsiedztwie katedralnej wyspy, zajmuje specjalnie zaprojektowany kompleks obiektów: modernistyczny budynek główny i zrewitalizowaną Śluzę Katedralną (pozostałość umocnień na Ostrowie zachowaną z czasów pruskiego panowania), które łączy przerzucona nad rzeką kładka. Budynek główny przecina charakterystyczna szczelina, która kieruje wzrok zwiedzającego na najstarszą w Polsce katedrę.
Szkice w plenerze mają na celu kształcenie umiejętności sporządzania szybkiej notatki dotyczącej danego obiektu, terenu, lub detalu w postaci dynamicznych, emocjonalnych rysunków pokazujących stosunek autora do opracowywanego zagadnienia.


Przygotowanie merytoryczne:
Prof. Jan GAWRON, Kierownik Zakładu Sztuk Plastycznych i Wizualnych KAIU WBAiIŚ UZ
mgr Małgorzata CZERNIAWSKA
mgr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK

 

Organizatorzy:

KATEDRA ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
UNIWERSYTET
ZIELONOGÓRSKI
 

Wspołpraca:

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW
KIERUNKU AIU
WBAIŚ UZ
„ARCHITEKTURA
W PRZESTRZENI ZRÓWNOWAŻONEJ