< wstecz

27/04/2016

LAUR NAUKOWCA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 2016

Imponujący sukces studentów Koła Naukowego "Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej" działającego przy Katedrze Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ. Działalność koła została dostrzeżona i nagrodzona statuetką "INNOWACYJNY PROJEKT ROKU" w konkursie LAUR NAUKOWCA 2016 UZ. Oprócz tego dzięki rekordowej liczbie 6031 głosów czytelników portalu „Nasze Miasto – Zielona Góra” koło naukowe zdobyło statuetkę „NAJPOPULARNIEJSZY PROJEKT STUDENCKI" za drugie miejsce
w internetowym plebiscycie. Tym samym Koło Naukowe "Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej" jako jedyne zdobyło dwie nagrody, co samo w sobie jest również bezprecedensowym osiągnięciem. GRATULUJEMY POTRÓJNEGO SUKCESU!

 

 

Koło Naukowe „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” zgłosiło projekt pod nazwą
KREOWANIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ

Opis projektu:
Projektowanie architektoniczno-urbanistyczne to proces wielowątkowy, który nie ogranicza się tylko do kształtowania formy, funkcji i konstrukcji budynków oraz przestrzeni pomiędzy nimi, lecz wymaga również wiedzy o człowieku, psychologii architektury, humanizacji przestrzeni oraz budowaniu więzi społecznych.
Świadomi wyzwań, jakie niesie ze sobą otwarta na użytkownika i odpowiedzialna społecznie praktyka architektoniczna studenci Architektury i Urbanistyki na WBAiIŚ, UZ powołali do życia Koło Naukowe „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”, w którym poprzez współorganizację interdyscyplinarnych Letnich i Jesiennych Szkół Architektury  oraz różnorodne działania projektowe, artystyczne i organizacyjne starają się znaleźć odpowiedzi na pytania „dlaczego” i „jak” budować przestrzeń przeznaczoną dla człowieka.
Koło Naukowe współorganizowało wraz z Fundacją Wzajemnej Pomocy „ARKA” i samorządem Nowogrodu Bobrzańskiego dwutygodniowe interdyscyplinarne warsztaty budowlane podczas zorganizowanej przez profesora Zbigniewa Bacia w lipcu 2015 roku Letniej Szkoły Architektury - „Bać-Arka” - Habitat Ekologiczny Krzywa oraz we wrześniu 2015 roku Jesiennej Szkoły Architektury w Krzywej k. Nowogrodu Bobrzańskiego, w trakcie których członkowie Koła Naukowego pracowali przy budowie przeznaczonego dla samotnych matek z dziećmi oraz osób bezdomnych innowacyjnego zespołu mieszkaniowego w formie autonomicznego siedliska ze zwierzętarnią (projekt naukowo-badawczy Katedry Architektury i Urbanistyki, WBAiIŚ UZ pt. „Proekologiczny, doświadczalny zespół zabudowy atrialnej”) pozwoliły im zmierzyć się ze współczesnymi problemami wykluczenia społecznego i mieszkaniowego.
Grupa członków Koła Naukowego wzięła również udział we wrześniu 2015 roku
w „Jesiennej Szkole Architektury” w Pasterce koło Karłowej, gdzie podczas prac inwentaryzacyjnych
i projektowych pracowali nad zaadaptowaniem budynku należącego do Narodowego Parku Gór Stołowych na Muzeum Osadnictwa, przygotowując koncepcje Muzeum Rzeczy Tajemnych oraz karty inwentaryzacyjne miejscowości.
Problematyka projektowania uniwersalnego, sposobów kształtowania przestrzeni architektonicznej uwzględniającej komfort i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych podjęta została w marcu 2015 roku w cyklu warsztatów „Projektowanie Uniwersalne- Architektura Dostępna” organizowanych wspólnie z Fundacją „Szansa-Chance” dla Niewidomych, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji w Zielonej Górze i biurem Pełnomocnika Rektora ds. Niepełnosprawnych Studentów dr Marcinem Garbatem.
Adresując potrzeby studentów zamieszkujących akademiki UZ Koło Naukowe „Architektura
w Przestrzeni Zrównoważonej” zorganizowało w marcu 2015 roku warsztaty projektowe „Krzyżówka Zielonogórska” zrealizowane w konwencji dwudniowej „szarety” (charrette design), w trakcie których studenci przygotowali koncepcje powiązania funkcjonalno-przestrzennego Kampusu A z centrum Zielonej Góry oraz przebudowy zlokalizowanego nieopodal skrzyżowania ulic Podgórna/Lwowska/Waryńskiego.
Chcąc podzielić się swoją kreatywnością, studenci Koła Naukowego Naukowe „Architektura
w Przestrzeni Zrównoważonej” prezentowali rezultaty swojej pracy na wystawach, m. in. „EXPO Trzebiechów” - wystawie wieńczącej plener malarski w Trzebiechowie, a także podczas wystaw organizowanych w przestrzeni wystawienniczej Galerii Sztuki i Architektury WBAiIŚ UZ – w foyer budynku A8, m.in. w trakcie Pierwszej Wystawy Prac Studentów kierunku AIU WBAiIŚ UZ oraz wizytach studialnych w interesujących zielonogórskich i poznańskich obiektach architektonicznych w ramach cyklu ARCHITOURS.
W czerwcu 2015 roku trakcie Festiwalu Nauki - organizowanej rokrocznie imprezy popularno-naukowej studenci Koła naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” zaprezentowali wspólne przenikanie się architektury i sportu poprzez warsztaty architektoniczne, prezentację prac projektowych oraz interaktywne gry przeznaczone dla odwiedzających reprezentujących wszystkie grupy wiekowe.
W działalności Koła Naukowego Naukowe „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” pojawia się również akcent międzynarodowy, jakim jest współpraca z litewsko-irlandzkim artystą Mantasem Poderysem przy architektoniczno-artystycznymprojekcie minimalnej jednostki mieszkalnej pod nazwą „4m2”, gdzie podjęta praca dotyczyła alternatywnych rozwiązań dotyczących mieszkalnictwa.
Studiowanie, a przede wszystkim projektowanie architektury, które laikom kojarzy się z radosną twórczością i kreowaniem szalonych wizji dla członków Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” jest szukaniem sposobów na przełamanie barier kompetencji i myślenia, żmudnym mierzeniem się z problemami braku kultury przestrzennej w środowisku zabudowanym i właściwych wzorców polityki miejskiej oraz aktywnym działaniem na rzecz podnoszenia świadomości społecznej problemów i przedstawienia rzeczywistych celów procesu projektowania, a także zastosowaniem aktywnej partycypacji i dialogu, czyli współdecydowania o projekcie przez grupy jego użytkowników.