< wstecz

 Wystawa „ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO ŻYCIA, WŁOCHY - NIEMCY – HOLANDIA” w Galerii Architektury i Sztuki na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ


Dnia 30 maja 2016 r. w Galerii Architektury i Sztuki na Wydziale Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska UZ odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pt.: „ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO ŻYCIA, WŁOCHY - NIEMCY – HOLANDIA”.


Wystawa objęta została patronatem Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej, prof. ndzw., oraz Dziekana WBAiIŚ UZ, dr hab. inż. Jakuba Marcinowskiego, prof. UZ.
Wystawa zaprezentowała obszerny materiał fotograficzny zebrany podczas dwóch wydarzeń: OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ I WYJAZDU NAUKOWO - STUDIALNEGO - NIEMCY, HOLANDIA "NATURA - TECHNOLOGIA - KULTURA, ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO ŻYCIA"
3-7 września 2015/ THE CONFERENCE OF POLISH UNIVERSITIES AND RESEARCH TRIP - GERMANY, NETHERLANDS ‘NATURE - TECHNOLOGY - CULTURE - SUSTAINABLE LIVING ENVIRONMENT’ 3-7 September 2015 oraz OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ "FEEDING THE PLANET, ENERGY FOR LIFE” MEDIOLAN EXPO2015 - 21-24 maja 2015/ THE CONFERENCE OF POLISH UNIVERSITIES „FEEDING THE PLANET, ENERGY FOR LIFE” MILAN EXPO 2015 - 21-24 May 2015.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonali : Dziekan WBAiIŚ UZ, dr hab. inż. J. Marcinowski, prof. UZ w imieniu Dziekan WBiA ZUT w Szczecinie, dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej, prof. ndzw. -
dr hab. inż. arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. ndzw. ZUT oraz prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać-Kierownik Katedry AIU WBAiIŚ UZ.


Wystawę „ZRÓWNOWAŻONE ŚRODOWISKO ŻYCIA, WŁOCHY - NIEMCY – HOLANDIA” stanowi zbiór ponad stu fotografii, których autorami są reprezentanci sześciu krajowych ośrodków naukowych: Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego (prof. dr inż. arch. Z. Bać, mgr inż. arch. M. Golański, mgr inż. arch. J. Juchimiuk, dr inż. arch. J. Kleszcz,dr inż. arch. R. Pustelnik), Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (dr hab. inż. arch. K. Januszkiewicz, prof. ndzw ZUT, prof. dr hab. inż. arch. Z. Paszkowski, dr hab. inż. arch. M.Wołoszyn, prof. ndzw. ZUT, mgr inż. arch. J. Fidor, mgr inż. arch. E. Goczyńska, mgr inż. arch. P. Gradziński, mgr inż. arch. K. Krasowska), Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej
(dr inż. arch. N. Sołkiewicz-Kos, mgr inż. arch. H. Katowicz-Kowalewski),
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (prof. dr hab. inż. arch. J. Rębielak), Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej (dr hab. szt. T. Matusewicz) oraz Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej (dr inż. arch. A. Gumińska).
Zbiór prezentuje fotografie architektury współczesnej wybranych miast: Amsterdamu, Hamburga, Kolonii, Fryburga Bryzgowijskiego, Düsseldorfu oraz Mediolanu. Tematyka fotografii ukazuje różne podejścia do zagadnienia kształtowania współczesnego środowiska mieszkaniowego
i zhumanizowanej przestrzeni dla człowieka w miastach europejskich, w uwzględnieniu zmieniających się potrzeb mieszkańców, eko-rozwoju, postępu technologicznego oraz ochrony środowiska i tradycji.


Wystawa została zorganizowana przez Katedrę Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ (prof. dr inż. arch. Z. Bać, mgr inż. arch. J.Juchimiuk, mgr inż. arch. M. Golański) we współpracy
prof. ndzw. dr hab. inż. arch. K. Januszkiewicz, ZUT w Szczecinie. W prace zaangażowani byli także członkowie Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” działającego na KAiU WBAiIŚ UZ (J.Jarzyna, A.Kawałek, J.Kubczyński, B.Równicka, A.Wojciechowska, A.Wróblewicz, , M.Warszawa , D.Sługocka, K.Tajchert, W.Marek, P.Falbierska).


W planach Katedry AiU WBAiIŚ UZ na ten rok jest ekspozycja w/w wystawy na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz kontynuacja rozpoczętego cyklu wystaw fotografii prezentujących architekturę współczesną
o kolejne cztery wystawy (Galeria Architektury i Sztuki WBAiIŚ UZ) .

prof.dr inż. arch.Zbigniew Bać
mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk
mgr inż. arch. Michał Golański