< wstecz

WIZYTA STUDIALNA WROCŁAW 01/2016

pod opieką prof. dr inż.arch.Wandy KONONOWICZ

 

Tradycyjnie, jak co roku, studenci kierunku architektura i urbanistyka WBAiIŚ odbyli wycieczkę studialną do Wrocławia, zainicjowaną przez prof. dr hab. arch. Wandę Kononowicz, w ramach prowadzonych przez nią wykładów: Modernizacja obiektów budowlanych oraz Ochrona Zabytków II.
Stroną logistyczną zajęła się bardzo sprawnie studentka III roku, Brygida Równicka. Celem wycieczki było zapoznanie studentów z efektami działań modernizacyjnych i konserwatorskich, dotyczących ważnych wrocławskich zabytków architektury, zaprezentowanych przez samych projektantów 
w formie wykładów i prelekcji. Pierwszy etap zwiedzania stanowiły tereny wystawowe eksperymentalnego osiedla WUWA („Wohnung und Werkraum” – „Mieszkanie i Miejsce Pracy”) z 1929 r. Tu w gościnnej siedzibie Dolnośląskiej Izby Architektów, mieszczącej się we wzorcowo zrekonstruowanym budynku dawnego przedszkola, studenci wysłuchali dwóch wykładów.

Fot. 1-3_A.Kononowicz oraz 4-5 www.wroclaw.pl

 

Pierwszy wykład - wygłoszony przez dr arch. Jadwigę Urbanik z Politechniki Wrocławskiej – dotyczył historii osiedla na tle analogicznych osiedli Werkbundu w innych krajach Europy, jak również metod i problemów konserwatorskich oraz modernizacyjnych budynków osiedla, a w szczególności
słynnego „hotelu dla osób samotnych i małżeństw bezdzietnych” o interesującej „okrętowej” architekturze, projektu znanego architekta Hansa Scharouna. Studenci mieli możliwość zwiedzenia zrewaloryzowanego hotelu, a największe ich zainteresowanie wzbudził udostępniany zwiedzającym dwupoziomowy moduł mieszkalny - ze starannie odtworzonym wyposażeniem i kolorystyką z epoki.
Drugi wykład, wygłoszony przez dr. inż. arch. Krzysztofa Raszczuka, traktował o metodach i efektach konserwacji oraz sposobach wzmocnienia konstrukcji żelbetowej kopuły pawilonu wystawowego, tzw. „Pawilonu Czterech Kopuł”, usytuowanego w kompleksie Hali Stulecia.
Następnym etapem było Muzeum Architektury - jedyne w Polsce - urządzone w przestrzeni dawnego kościoła oraz klasztoru pobernardyńskiego. Prace adaptacyjne i modernizacyjne wykonane były wg projektu prof. arch. Edmunda Małachowicza, a zaprezentował je, wraz z tłem historycznym 
i kolejnymi fazami przemian formalnych i funkcjonalnych - dr arch. Maciej Małachowicz
– syn śp. Profesora.
Nasz objazd studialny zbiegł się z wielkim wydarzeniem w życiu miasta, bowiem dni 15 –17 stycznia stanowiły tzw. Weekend Otwarcia roku obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, z czym wiązało się szereg imprez artystycznych i kulturalnych w mieście.


W Muzeum Architektury „załapaliśmy” się na otwarcie wystawy Made in Europe – 25 lat nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie architektury współczesnej – Mies van der Rohe Award.

Ostatni etap naszej studialnej wycieczki stanowił Dworzec Główny – dostojny zabytek z połowy XIX wieku autorstwa Wilhelma Grapowa, utrzymany w stylistyce angielskiego neogotyku. Profesor arch. Krystyna Kirschke z Politechniki Wrocławskiej – współautorka projektu rewaloryzacji – zapoznała studentów z kolejnymi fazami modernizujących przebudów wrocławskiego dworca i tymi z początku
XX wieku, i tych z lat 2010-2012.
Studenci mieli możliwość obejrzenia nie tylko ogólnodostępnych przestrzeni dworcowych, ale także pomieszczeń wykorzystywanych okazjonalnie jak np. sala konferencyjna na piętrze z pięknym dziewiętnastowiecznym detalem architektonicznym i odtworzoną historyczną kolorystyką.
W ramach modernizacji urządzono pod placem dworcowym podziemny garaż. Zaskoczeniem dla wszystkich był soczysty pomarańczowy kolor elewacji budynku Dworca, wprowadzony przez projektantów w procesie rewaloryzacji. Wrocławianie też początkowo zszokowani - powoli
przyzwyczajają się do nowego wizerunku tego obiektu.

prof.dr hab.inż.arch. W.Kononowicz

Zródło: http://miesiecznik.uz.zgora.pl/wydawnictwo/miesiecznik02-2016/12.pdf