< wstecz

III LETNIA SZKOŁA ARCHITEKTURY- WÓJTOWICE 2016
:PRE-HABITAT

 
III Letnia Szkoła Architektury – WÓJTOWICE 2016: „PRE●HABITAT” ,
(woj. dolnośląskie 07/2016),
Organizator główny: KAIU WBAiIŚ UZ
(prof.dr inż.arch.Z.Bać, dr inż.arch.J.Kleszcz, dr inż.arch.P.Kmiecik, dr inż.arch.A.Maciejko)
oraz Stowarzyszenie Wójtowice- Powrót do Przyszłości, Fundusz Masywu Śnieżka, Gminę Bystrzyca Kłodzka, współpraca: Koło Naukowe „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”
Uczestnicy: studenci kierunków Architektura, Architektura i Urbanistyka UZ, członkowie Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”: Agata Danak, Dominika Kukawka,Katarzyna Cebula, Anna Klechamer, Kamila Skoczylas, Filip Turski, Patryk Kmieć, Jakub Kubczyński.

TERMIN I MIEJSCE WARSZTATÓW:
Wójtowice, 11-22 lipca 2016


ORGANIZATORZY WARSZTATÓW:
Stowarzyszenie Wójtowice - Powrót do Przyszłości – z prezesem Krzysztofem Komornickim,
Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika – z prezesem Dorotą Komornicką
Katedra Architektury i Urbanistyki, WBAiIŚ UZ
współpraca:Koło Naukowe "Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej"

UCZESTNICY WARSZTATÓW:

OPIEKUN:
prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać

PROWADZĄCY:
dr inż. arch. Justyna Kleszcz
dr inż. arch. Piotr Kmiecik
dr inż. arch. Alicja Maciejko

STUDENCI:
Agata Danak (I rok ARCH-SP)
Patryk Kmieć (I rok ARCH-SP) - Koło Naukowe "Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej"
Anna Klechamer (I rok ARCH-SP)  - Koło Naukowe "Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej"
Dominika Kukawka (I rok ARCH-SP)  - Koło Naukowe "Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej"
Jakub Kubczyński (I rok ARCH-SP)  - Koło Naukowe "Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej"
Kamila Skoczylas (I rok ARCH-SP)  - Koło Naukowe "Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej"
Filip Turski (II rok ARCH-SP)

CEL LETNIEJ SZKOŁY ARCHITEKTURY
Do głównych zadań XVI Letniej Szkoły Architektury w Wójtowicach należało:
• demontaż "Symfonii Żerdziowej" wykonanej podczas XII Letniej Szkoły Architektury - Góry Bystrzyckie 2013 oraz jej przeniesienie i montaż na nowej sytuacji;
• budowa PRE●HABITATU w konstrukcji drewnianej z elementów dostarczonych przez Stowarzyszenie Wójtowice - Powrót do Przyszłości;
• wykonanie projektów koncepcyjnych "pięknego habitatu” w Wójtowicach na wybranej w wyniku wizji lokalnej działce.
• opracowanie katalogu fotograficznego najnowszych realizacji, w tym krajobrazowych w obrębie Wójtowic;
 

OPRACOWANIE POWARSZTATOWE:

Raport serii SPR nr KAIU-ZTPAiSP /03/2016 WBAiIŚ UZ
XVI LETNIA SZKOŁA ARCHITEKTURY
W Ó J T O W I C E 2 0 1 6 
dotyczy ono III LETNIEJ SZKOŁY ARCHIEKTURY- WÓJTOWICE 2016
ORGANIZOWANEJ PRZEZ KAIU WBAIiiŚ UZ

Współautorzy Raportu
prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać
dr inż. arch. Justyna Kleszcz
dr inż. arch. Piotr Kmiecik
dr inż. arch. Alicja Maciejko

07/2016