< wstecz

Laury dla mgr inż. arch. Ilony Pisery - dyplomantki Kierunku Architektura WBAIŚ w Międzynarodowym Konkursie PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza

Kierunek Architektura na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ma powody
do dumy. Po raz pierwszy w historii Kierunku praca dyplomowa naszej Absolwentki została wyróżniona w prestiżowym międzynarodowym konkursie im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe studentów szkół wyższych podejmujących problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego, organizowanym przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS. Fundatorami nagród są państwo Krystyna Zachwatowicz-Wajda – córka zasłużonego konserwatora zabytków prof. Jana Zachwatowicza oraz niedawno zmarły wielki polski reżyser Andrzej Wajda. W bieżącym roku na konkurs wpłynęło 25 prac.
W dniu 18 listopada 2016 roku w Łazienkach Królewskich odbyło się posiedzeniu Jury konkursu pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda, które oceniło nadesłane prace i przyznało dwie równorzędne nagrody oraz cztery równorzędne wyróżnienia. Wśród wyróżnionych jest praca dyplomowa pani Ilony Pisery, pt.: Koncepcja rewaloryzacji Starego Miasta wraz z kompleksem zamkowym w Międzyrzeczu, wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Wandy Kononowicz, mającej w swoim dorobku dydaktycznym już wiele nagrodzonych prac dyplomowych z okresu pracy
na Politechnice Wrocławskiej.
Przedstawiony w pracy dyplomowej zakres działań studialno–projektowych w skali urbanistycznej odnosi się do fragmentu Międzyrzecza obejmując Stare Miasto (w linii nieistniejących już murów miejskich) oraz kompleks zamkowy, z: Zamkiem (XIV w.), założeniem parkowym, dawnym folwarkiem i karczmą dworską.
Głównym założeniem projektowym było przywrócenie historycznego układu urbanistycznego Starego Miasta, o średniowiecznej metryce, a w szczególności odtworzenie wschodniej pierzei Rynku wraz
z elewacją domu J.J. Volmera, zwanego Domem Napoleona, wyburzonego po II wojnie światowej. Uzupełnienie pierzei rynkowych, odtwarzających historyczne linie zabudowy w zdeformowanej
i zafałszowanej dziś przestrzeni Rynku, jest działaniem restrukturalizacyjnym dającym szansą
na przywrócenie ładu przestrzennego i świetności Międzyrzecza, przede wszystkim na ożywienie serca miasta. Zwieńczeniem koncepcji urbanistycznej był architektoniczny projekt domów wschodniej pierzei
z odtworzoną, na podstawie archiwalnych materiałów, elewacją domu Jana Jakuba Volmera. Projektowane budynki w sposób harmonijny wpisane zostały w istniejącą zabudowę Rynku i Starego Miasta tworząc nową, reprezentacyjną przestrzeń publiczną, na którą Międzyrzecz w pełni zasługuje.

Równorzędne nagrody:
• praca nr 12: Mateusz Dolega, pt. „Muzeum parowozów – Steam Centre. Rewitalizacja zespołu obiektów kolejowych w Pile”, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, pod kier. Prof. arch. Krystyny Kirschke;

• praca nr 25: Amelia Agea Amador, Carmen Belén Morales Vizcaino, Sebastián Manuel Rueda Godino, pt. „Water in the Generalife orchards: transformation and configuration of a landscape ”, Historical Heritage Andalusian Institute (Spain), pod kier. Dr arch. Eduardo Mosquera Adell.

Równorzędne wyróżnienia:
• praca nr 3: Ewelina Kubanek, pt. „Wprowadzenie Muzeum Ziemiaństwa do klasycystycznego pałacu w Nawrze jako problem architektoniczno konserwatorski ”, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
pod kier. Prof. arch. J. Teichmana;

• praca nr 9: Jacek Kuśmierski, pt. „Promenada Hugo Richtera jako element systemu ścieżek spacerowych Wrocławia”, Wydział Inżynierii kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pod kier. dr Elżbiety Szopińskiej;

• praca nr 15: Ilona Pisera, pt. „Koncepcja rewaloryzacji Starego Miasta wraz
z kompleksem zamkowym w Międzyrzeczu ”, Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski
pod kierunkiem prof. arch. Wandy Kononowicz;

• praca nr 22: Bartosz Mikołajczyk, pt. „Karmelickie założenie klasztorne w Trutowie z 2 ćw. XVIII wieku – jego dzieje i problematyka konserwatorska ”, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu pod kierunkiem dr Macieja Prarata;

Gratulujemy naszej Dyplomantce licząc na sukcesy Studentów Kierunku Architektury w kolejnych latach.


Prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz
Kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ

 

 Foto.Wręczenie nagród 06/12/2016

 

Foto.Wręczenie wyróżnienia przez p.Wiceminister Kultury Magdalenę Gawin


Fot.Dyplom za wyróżnienie w konkursie ICOMOS-u

 Foto.Promotor prof. Wanda Kononowicz i Laureatka Ilona Pisera
przy planszach wyrożnionej pracy magisterskiej

 Foto. Ilona Pisera - autorka wyróżnionej pracy w konkursie PKN ICOMOS im. prof. Jana Zachwatowicza na tle własnych prac

 

Foto.Wystawa wyróznionej pracy magisterskiej na Zamku Królewskim w Arkadach Kubickiego

 

 Ilona Pisera - autorka wyróżnionej pracy w konkursie PKN ICOMOS im. prof. Jana Zachwatowicza


autor: Ilona PISERA
Tytuł: Koncepcja rewaloryzacji Starego Miasta wraz z kompleksem zamkowym w Międzyrzeczu ”,
Praca dyplomowa pod kierunkiem prof. arch. Wandy Kononowicz
(Plansza dyplomowa magisterska nr 4)

 

autor: Ilona PISERA
Tytuł: Koncepcja rewaloryzacji Starego Miasta wraz z kompleksem zamkowym w Międzyrzeczu ”,
Praca dyplomowa pod kierunkiem prof. arch. Wandy Kononowicz
(Plansza dyplomowa magisterska nr 6)

Link do WYNIKÓW MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PKN ICOMOS
im. Profesora Jana Zachwatowicza

 

06/12/2016