< wstecz

Uczestnictwo pracowników i studentów WBAiIŚ
w Międzynarodowej Konferencji
BUILD - MASTER - CLASS w Kijowie
16-18 listopada 2016

W dniach 16-18 listopada 2016 w Kijowie miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Naukowo Praktyczna Młodych Naukowców, BUILD - MASTER - CLASS, zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki Ukrainy, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury (KNUBA)
oraz Polską Akademię Nauk (PAN - Biuro w Kijowie). W komitecie naukowym konferencji, któremu przewodniczył Rektor Uniwersytetu Prof. Petro Kulikow, zasiedli m.in. Prof. Henryk Sobczuk
z Kijowskiego Biura PAN oraz Prof. Volodymyr Sakharov z Wydziału Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzięki zaproszeniu prof. V. Sakharowa,
w Konferencji udział wzięli: Prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz z Katedry Architektury
i Urbanistyki WBAiIŚ UZ oraz dwoje studentów dyplomowego Roku (PS) Kierunku Architektura: Maria Machowska i Piotr Pachut- członków Koła Naukowego "Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej". Przyjęty z dużym zainteresowaniem godzinny wykład Prof. W. Kononowicz pt.: „Issues of the Modern Urban Planning in Wrocław during the interwar period in the 20 Century ”, wygłoszony w ramach pierwszej sesji plenarnej, został na prośbę organizatorów powtórzony następnego dnia, dla studentów Wydziału Architektury, tym razem w języku polskim, a tłumaczyła go, świetnie władająca naszym językiem, prof. Julia Iwaszko. Kilkunastominutowe wystąpienia naszych studentów w ramach Sekcji nr 2 zatytułowanej: „Urban planning and land use planning”.
Referaty: Marii Machowskiej, pt.:”Sustainable development in modern architecture”
i Piotra Pachuta, pt.: „Creation of safe space in existing residential settlements on the basis of the <CPTED> and the <Secure by design> methods”, wzbudziły zainteresowanie słuchaczy.
W czasie pobytu na Uniwersytecie w Kijowie zapoznaliśmy się z programem nauczania na Wydziale Architektury, a także ze specyfiką działalności dydaktycznej poszczególnych Instytutów i Zakładów. Zaprezentowano nam prace kursowe studentów jak również dyplomy inżynierskie i magisterskie. Było też trochę czasu na zwiedzenie zabytków Kijowa. Cały nasz pobyt przebiegał w atmosferze życzliwości i serdeczności. Do Polski wracaliśmy pełni pozytywnych wrażeń.

 

Prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz
Kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ
fot. 1. Wykład Prof. Wandy Kononowicz. Fot. P. Pachut.2016.

 

fot. 2. Wieczór w teatrze. Piotr Pachut, Prof. W.Kononowicz, Maria Machowska.

 

fot. 3. Złote Wrota. Fot. M.Machowska.2016.

 

fot. 4. Pieczarska Ławra – brama. Fot. M.Machowska.2016.

 

fot. 5. Prof. Wanda Kononowicz, Prof. Igor Bojko, dr Andriej Grabowski przed katedrą św. Mikołaja. fot. M.Machowska,2016.


05/12/2016