< wstecz

ŁÓDZ- WYJAZD STUDIALNO-DYDAKTYCZNY 22-23.10.2016

W dniach 22-23 października 2016 roku odbyła się wycieczka studialno-dydaktyczna do Łodzi, zorganizowana przez Katedrę Architektury i Urbanistyki dla studentów Kierunku Architektura WBAiIŚ
w ramach poszerzenia wiedzy z przedmiotów Ochrona Zabytków II, Modernizacja Obiektów Budowlanych oraz Historia Budowy Miast, prowadzonych przez Prof. Wandę Kononowicz. Program wycieczki obejmował wysłuchanie wykładu nt. rozwoju przestrzennego Łodzi wygłoszonego przez dr arch. Marię Dankowską w Instytucie Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ PŁ
oraz zwiedzenie takich obiektów jak:
- muzeum kinematografii w dawnym pałacyku Scheiblera; - osiedle patronackie Księży Młyn, przy dawnej fabryce Scheiblera; - adaptacja dawnej fabryki Scheiblera na lofty; - pałacyk Herbsta;
- skansen drewnianej zabudowy historycznej Łodzi; - Muzeum Łodzi - w dawnym pałacu Izraela Poznańskiego; - centrum handlowe „Manufaktura” - adaptacja i rozbudowa dawnej fabryki Poznańskiego; - modernistyczne osiedle mieszkaniowe na Polesiu Konstantynowskim
- nowa filharmonia (proj. R. Loegler)
Opiekę merytoryczną sprawowała prof. Wanda Kononowicz, organizacją pod względem praktycznym zajęły się: mgr Małgorzata Czerniawska oraz – z ramienia Koła Naukowego "Architektura w przestrzeni zrównoważonej" WBAiIŚ – studentka Brygida Równicka. Pomoc merytoryczną i praktyczną na terenie Łodzi zapewniła Pani dr inż. arch. Maria Dankowska oraz studenci z Koła Naukowego przy Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Wycieczka była bardzo udana mimo zmiennej, jesiennej pogody.

Prof. dr hab. inż. arch. Wanda Kononowicz
Kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ

05/12/2016

fot. 1. Studenci Architektury z Prof. W. Kononowicz przed bramą do „Manufaktury”.
fot. A.Kononowicz,2016

fot. 2. Zieleniec w osiedlu patronackim Księży Młyn. Fot. P. Pachut, 2016

fot. 3. Skansen drewnianej zabudowy. Fot. P. Pachut, 2016.

fot.5. Budynek Filharmonii (proj. R. Loegler). Fot. P.Pachut, 2016.

fot. 6. Osiedle w stylu fabrycznym przy ul. Tymienieckiego w Łodzi. Fot. P.Pachut, 2016.