< wstecz

WYSTAWA NAGRODZONEJ PRACY DYPLOMOWEJ ILONY PISERY W KONKURSIE IM.JANA ZACHWATOWICZA - GALERIA ARCHITEKTURY I SZTUKI WBAiIŚ UZ -BUD A-8  01-02/2017

Praca dyplomowa Ilony Pisery, pt. „Koncepcja rewaloryzacji Starego Miasta wraz
z kompleksem zamkowym w Międzyrzeczu ”, Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski
pod kierunkiem prof. arch. Wandy Kononowicz;