< wstecz

Nagrody Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za rok 2015.

W dniu 16 listopada br. odbyła się Rada Wydziału, na której wręczono nagrody Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego za rok 2015.
Wśród pracowników Wydziału nagrody otrzymali:
prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ – nagroda I stopnia za całokształt dorobku.
prof. Jan GAWRON – nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia artystyczne.

NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Nagrody indywidualne:
dr Agnieszka GONTASZEWSKA – nagroda indywidualna I stopnia w dziedzinie naukowej za publikacje naukowe na temat dawnego górnictwa węgla brunatnego na Ziemi Lubuskiej,
dr hab. inż. Jacek KORENTZ – nagroda I stopnia w dziedzinie naukowej za monografię naukową pt. „Metoda analizy żelbetowych elementów prętowych w stanie deformacji pozakrytycznych”,
dr hab. inż. Irena SIELAMOWICZ, prof. UZ - nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Wydziału.
Nagrody zespołowe:
Nagrodę zespołową I stopnia za szczególne osiągniecia naukowe za cykl publikacji otrzymali:
- dr hab. inż. Andrzej GREINERT, prof. UZ;
- dr hab. inż. Michał DRAB, prof. UZ;
- dr inż. Jakub KOSTECKI;
- dr inż. Barbara WALCZAK;
- dr inż. Róża WASYLEWICZ.
Nagrodę zespołowa I stopnia za szczególne osiągniecia naukowe, za cykl artykułów dotyczących miasta Zielona Góra i województwa lubuskiego w roku 2015 otrzymał zespół w składzie:
- dr hab. inż. Maria MRÓWCZYŃSKA, prof. UZ;
- dr inż. Anna BAZAN-KRZYWOSZAŃSKA/ KAIU WBAiIŚ UZ
- dr inż. Marta SKIBA / KAIU WBAiIŚ UZ


NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE
Nagrody indywidualne:
prof. dr hab. inż. Piotr ALAWDIN– nagroda indywidualna I stopnia za szczególne osiągnięcia organizacyjne w tym za organizację działalności naukowej Zakładu Konstrukcji Budowalnych, Instytutu Budownictwa, Zielonogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, oraz współpracy realizowanej w ramach umów międzynarodowych.
prof. dr hab. inż. Andrzej JĘDRCZAK– nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia organizacyjne, w tym za 20 lat pełnienia funkcji dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska.
mgr inż. arch. Justyna JUCHIMIUK– nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia organizacyjne.
dr hab. Urszula KOŁODZIEJCZYK, prof. UZ – nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne, w tym za szczególnie wyróżniającą się pracę na rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego.
dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI, prof. UZ - nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia organizacyjne.
dr inż. Sylwia MYSZOGRAJ – nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia organizacyjne w tym za działania na rzecz rozwoju wydziałowego Czasopisma Civil and Environmental Engineering Reports.
dr hab. Marlena PIONTEK, prof. UZ - nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia organizacyjne, w tym za pełnienie funkcji Prodziekana ds. Studenckich w kadencji 2012-2016; pełnienie funkcji Kierownika Zakładu Ekologii Stosowanej, oraz organizację V, VI i VII Gali Inżynierów.
Nagrody zespołowe:
Nagroda zespołowa I stopnia za szczególne osiągniecia organizacyjne za organizację
XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Konstrukcje Metalowe” dla zespołu w składzie:
- dr hab. inż. Jakub MARCINOWSKI, prof. UZ;
- dr hab. inż. Adam WYSOKOWSKI, prof. UZ;
- dr inż. Elżbieta GROCHOWSKA;
- dr inż. Joanna KALISZUK;
- mgr inż. Paweł BŁAŻEJEWSKI;
- dr inż. Jarosław RUSIN;
- dr inż. Anna STASZCZUK.
Nagroda zespołowa I stopnia za szczególne osiągniecia organizacyjne za organizację VIII Konferencji Naukowej „Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych” dla zespołu w składzie:
- prof. dr hab. inż. Tadeusz BILIŃSKI;
- dr hab. inż. Wojciech ECKERT, prof. UZ;
- dr inż. Beata NOWOGOŃSKA;
- mgr inż. Artur JUSZCZYK;
- mgr inż. Paulina LECHOCKA.
Nagroda zespołowa za szczególne osiągniecia organizacyjne za organizację XXVI Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Tendencje i kierunki badawcze oraz zakres praktycznych aplikacji w dziedzinie geodezji współczesnej” dla zespołu w składzie:
- dr inż. Sławomir GIBOWSKI;
- dr inż. Krystyna URBAŃSKA;
- dr inż. Tomasz SOCHA;
- dr inż. Marek TALAGA;
- mgr inż. Anna KUCHARCZYK.
Wszystkim nagrodzonym pracownikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

Zródło: WBAiIŚ UZ /FB