< wstecz

Transformacja gmin obszaru
metropolitalnego Poznania- Hanna Borucińska-Bieńkowska


Nowość wydawnicza:
Transformacja gmin obszaru
metropolitalnego Poznania- Hanna Borucińska-Bieńkowska,

Niniejsza praca jest kontynuacją badań nad kierunkami rozwoju gmin
aglomeracji – prowadzonych na przykładzie aglomeracji poznańskiej.
Rozszerzenie terytorialne zakresu badań na gminy obszaru metropolitalnego jest wynikiem
procesów metropolizacji przestrzeni, niezależnie od tego, czy jest to zjawisko odrębne, czy związane z szybkim wzrostem znaczenia dużych struktur miejskich we współczesnej
gospodarce.
Podjęte badania przedstawiają próbę pokazania wzajemnych, wybranych, zdaniem autorki istotnych dla celu pracy, powiązań środowiska przyrodniczego, historycznego i zasobów kultury materialnej oraz relacji funkcjonalnych,przestrzennych, społecznych i gospodarczych zachodzących między gminami tworzącymi obszar metropolitalny. Rozwój miasta-metropolii jest warunkiem uruchomienia
procesu metropolizacji otaczającej przestrzeni.

SPIS TREŚCI>
WPROWADZENIE >
WYBRANY FRAGMENT>

A4,oprawa twarda, s. 158, Oficyna
Wydawnicza Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Zielona Góra
2016, ISBN 978-83-7842-267-9


Zródło:
http://miesiecznik.uz.zgora.pl/wydawnictwo/miesiecznik03-2017/23.pdf
autor:Ewa Popiłka
Oficyna Wydawnicza