< wstecz

NOTYFIKACJA DYPLOMÓW Z ZAKRESU ARCHITEKTURY

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Zielonogórski został wpisany do Załącznika V pkt. 5.7.1 dyrektywy 2005/36/WE tj. uzyskał możliwość notyfikacji dyplomów  inżynierskich i magisterskich z zakresu architektury  od roku akademickiego 2008/2009.

Decyzja jest już opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE (Dz.U. L 317 z 1.12.2017, str. 119—220), a wszystkie wersje językowe aktu są dostępne w serwisie EUR-LEX pod następującym linkiem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1515578630685&uri=CELEX:32017D2113

lub jako PDF do pobrania ze strony internetowej Katedry AIU WBAiIŚ UZ  >>>PDF

W polskiej wersji językowej opublikowanego aktu w formacie pdf dyplomy architektów z polskich uczelni, w tym Uniwersytetu Zielonogórskiego, znajdują się na stronie 65 dokumentu.

Dokumenty  w powiekszeniu ponizej: