< wstecz

DNI OTWARTE KIERUNKU ARCHITEKTURA

Katedra Architektury i Urbanistyki jak co roku w kwietniu otwiera swoje pracownie, galerie i wystawy zapraszając na DNI OTWARTE kierunku Architektura.
ODWAŻ SIĘ ZOSTAŃ ARCHITEKTEM studiuj ARCHITEKTURĘ NA WBAiIŚ UZ.

Dnia 05/04/2018 Zakład Teorii i Projektowania Architektonicznego Katedry Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ zainicjował pierwszy tegoroczny DZIEŃ OTWARTY kierunku Architektura.
W ramach przewidzianych aktywnosci zrealizowano warszaty architektoniczne, wykład oraz prezentację wystaw temetycznych w Galerii Architektury i Sztuki WBAiIŚ UZ -A0/A8. Uczestnikami kwietniowego Dnia Otwartego byli uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze z opiekunami.

Wykład zatytułowany Architektura wygłosił prof.dr inż.arch.Zbigniew Bać, przewidziano także część dyskusyjną. Po zakończeniu cz.wykładowej dokonano prezentacji wystaw temetycznych w Galerii Architektury i Sztuki WBAiIŚ UZ -A8 (prof.Z.Bac we współpracy z arch.M.Golańskim, arch.R.Dudzikiem, arch.J.Juchimiuk oraz studentami I i III roku kierunku Architektura / KN APZ).
Warsztaty architektniczne dla uczniów ZSP przeprowadzono w pracowni projektowej w bud.A0 przy wspólpracy ze studentami z Koła Naukowego "Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej" oraz prowadzącymi z Katedry AiU WBAiIŚ UZ.
Tematyka warsztatów dotyczyła zagadnień związanych z architekturą, urbanistyką oraz z projektowaniem wnętrz. Wprowadzenie do warsztatów architektonicznych wygłosiła arch.J.Juchimiuk. Zagadnienia dot. zawodu architekta omówił arch.R.Dudzik. Uczestnicy z ZSP podzieleni na 4 zespoły zostali poproszeni o stworzenie propozycji projektowej dot. zespołu budynków jednorodzinnych w zabudowie atrialnej na terenie wsi Krzywa k.Nowogrodu Bobrzańskiego - terenu należącego do Fundacji Wzajemnej Pomocy Arka. Koncepcje warsztatowe zostały zrealizowane w formie modeli przestrzennych (makiet) dla zagadnienia rozbudowy założenia - ośrodka- domu - Habitatu- Fundacji Wzajemnej Pomocy Arka dedykowanego dla samotnych matek z dziećmi, osób bezdomnych i starszych.
W ramach dzialań warsztatowych powstała także wystawa powarsztatowa modeli 3D oraz cz.rysunkowa. Uczniowie ZSP swoje pierwsze kroki projektowe stawiali pod opieką prowadzących z Katedry AiU oraz studentów ostatniego roku kierunku Architektura studiów I stopnia z tytułem inżyniera.

LINK DO GALERII >>>