< wstecz

 

Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego proponuje udział w warsztatach i spotkaniach informacyjnych:

Warsztat pt.: Zarządzanie sobą w czasie
termin: 28 września 2018 (piątek)
godzina: 10.00-13.00
Miejsce: s.103R, bud. A-16, Kampus B
Spotkanie informacyjne pt.: Uczelniany GPS
termin: 28 września 2018 (piątek)
godzina: 13.15-14.15
Miejsce: s.103R, bud. A-16, Kampus B
Warsztat pt.: Nabierz wiatru w żagle
termin: 2 października 2018 (wtorek)
godzina: 11.00-14.30
Miejsce: s.103R, bud. A-16, Kampus B
Szczegóły i zapisy: www.bk.uz.zgora.pl zakładka „warsztaty”.

http://www.wbais.uz.zgora.pl/wp-content/uploads/2018/09/Aktualno%C5%9Bci-Biura-Karier-UZ-IX-X2018.pdf