< wstecz

HABITAT 2018

Teoria Habitatu: współczesny kontekst

Najnowsze badania dotyczące teorii architektury mieszkaniowej oraz założenia ideowo-projektowe kształtowania środowiska życia człowieka zostaną przedstawione podczas 30. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Teoria Habitatu: współczesny kontekst

Konferencja, którą organizują Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Szkoła Naukowa Habitat, odbędzie się 25-27 października 2018 r. w Muzeum Architektury (ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław).

Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, praktykujących architektów, działaczy społecznych i innych osób zainteresowanych ww. problematyką.

Spotkanie ma charakter interdyscyplinarny, a jego celem jest prezentacji najnowszych badań dotyczących kształtowania środowiska mieszkaniowego w aspekcie architektonicznym, socjologicznym, psychologicznym, technologicznym itd.

Podczas konferencji planowana jest wystawa architektury mieszkaniowej, konkurs dla studentów, a także otwarty panel dyskusyjny, w czasie którego zaprezentowane zostaną różne aspekty środowiska mieszkaniowego człowieka.

Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Dick van Gameren z Wydziału Architektury TU Delft oraz holdenderskiej pracowni Mecanoo.

Tematyka konferencji:

Teoria habitatu
określenie założeń ideowych współczesnego habitatu
habitat w środowisku naturalnym i kulturowym
realizacja potrzeb współczesnego człowieka w środowisku mieszkaniowym
miejsce habitatu w przestrzeni zurbanizowanej
modele architektoniczno-przestrzenne habitatu
wpływ infrastruktury i technologii na przemiany środowiska mieszkaniowego
Praktyka architektoniczna
habitat NOW - przykłady współczesnych realizacji zespołów mieszkaniowych o wysokich walorach społeczno-przestrzennych
rola architekta, inwestora i mieszkańców w kształtowaniu habitatu
wpływ czynników prawno-ekonomicznych na jakość środowiska mieszkaniowego
wykorzystanie badań naukowych w praktyce projektowej
Polityka mieszkaniowa
wpływ polityki społeczno-ekonomicznej na kształtowanie zrównoważonego środowiska mieszkaniowego
wpływ procesów planistycznych na tworzenie ładu przestrzennego w środowisku mieszkaniowym
założenia programowe współczesnej polityki mieszkaniowej
określenie standardów architektoniczno-urbanistycznych w nowo projektowanych zespołach mieszkaniowych wpływ badań naukowych na politykę mieszkaniową