< wstecz

Konkurs na stypendia dla studentów kierunku architektura UZ

Z inicjatywy Klubu Radnych Zielona Razem ogłaszamy konkurs na stypendia dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego zameldowanych na pobyt stały w Zielonej Górze, kształcących się na kierunku architektura  (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska),

Kompletny wniosek o przyznanie stypendium w papierowej formie należy złożyć w dziekanacie wydziału właściwym dla danego kierunku, w terminie do 16 listopada br.
Regulamin przyznawania w/w stypendium, zasady punktacji oraz wzór wniosku zostały wprowadzone Zarządzeniem Rektora nr 78 z dnia 02.11.2018
Do pobrania na stronie http://studenci.uz.zgora.pl/

 

Zapraszamy do składania wniosków!