< wstecz

DNI OTWARTE KIERUNKU ARCHITEKTURA WBAiIŚ UZ
PROGRAM RAMOWY 05/04/2018
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE


PROGRAM RAMOWY DNI OTWARTYCH 05/04/2018  LINK>>>

I. WYKŁAD „ARCHITEKTURA” -prof. dr inż. arch. Z.Bać
/ współpraca mgr inż. arch. J.Juchimiuk/ mgr inż. arch. M.Golański / mgr inż. arch. R.Dudzik
Oprowadzenie po wystawie tematycznej w Galerii Architektury i Architektury i Sztuki
Uniwersytetu Zielonogórskiego bud.A8/A0
Miejsce: Galeria Architektury i Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego , Bud.A8 ul. Z. Szafrana 1, Zielona Góra

II.TEMETYCZNE WARSZTATY ARCHITEKONICZNE
„Domy atrialne”

a/Część teoretyczna
b/Część warsztatowa – działania indywidualne /w grupach tematycznych
c/Podsumowanie tematycznych warsztatów architektonicznych

_____________________________________________________________
Opieka merytoryczna: Prof. dr inż.arch.Z.Bać, mgr inż. arch. J.Juchimiuk, mgr inż. arch. M.Golański, współpraca: mgr inż. arch. R.Dudzik oraz współprowadzący działania w grupach warsztatowych z Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” (KN APZ): Aleksandra Dudziak, Klaudia Gnatowicz, Joanna Iwanowicz, Dominika Kukawka, Jakub Kubczyński, Anna Klechamer, Gabriela Malanowska, Hanna Pawłyk, Kamila Skoczylas, Agnieszka Sławińska.
Miejsce:
Pracownie projektowe 03c/03d bud.AO, ul. Podgórna 55, Zielona Góra


III. SPOTKANIE INFORMACYJNE

a)Spotkanie z prowadzącymi zajęcia na kierunku architektura st.I i II stopnia, WBAiIŚ UZ

b)Spotkanie ze studentami zrzeszonymi w studenckim Kole Naukowym „Architektura
w Przestrzeni Zrównoważonej” dot. działań związanych z Letnimi i Jesiennymi Szkołami Architektury
w Krzywej k. Nowogrodu Bobrzańskiego, Wójtowicach, Pasterce oraz innymi pracami /warsztatami
i wydarzeniami integrującymi środowisko akademickie, jak również możliwościami współpracy z innymi organizacjami/stowarzyszeniami/kołami na UZ.
____________________________________________________________

WYSTAWA POWARSZTATOWA (05/04/2018- 05/2018)
Miejsce:
Galeria Architektury i Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego , Bud. AO, ul. Podgórna 55, Zielona Góra
Prezentacja prac uczestników działań warsztatowych: uczniów Zespołu Szkół Plastycznych
w Zielonej Górze, studentów kierunku Architektura WBAiIŚ UZ oraz prowadzących działania warsztatowe

Opieka merytoryczna: Prof. dr inż.arch.Z.Bać, mgr inż. arch. J.Juchimiuk, mgr inż. arch. M.Golański,
współpraca: mgr inż. arch. R.Dudzik oraz współprowadzący działania w grupach warsztatowych z Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej” (KN APZ): Aleksandra Dudziak, Klaudia Gnatowicz, Joanna Iwanowicz, Dominika Kukawka, Jakub Kubczyński, Anna Klechamer, Gabriela Malanowska, Hanna Pawłyk, Kamila Skoczylas, Agnieszka Sławińska.

______________________________________________________________________________
ORGANIZATORZY DNI OTWARTYCH KIERUNKU ARCHITEKTURA WBAiIŚ UZ 05/04/2018
(ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE)

KATEDRA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI WBAiIŚ UZ
ZAKŁAD TEORII I PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

Prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać, mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk-koordynator,
mgr inż. arch. Michał Golański, współpraca mgr inż. arch. Rafał Dudzik

KOŁO NAUKOWE „ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI ZRÓWNOWAŻONEJ”
Gabriela Malanowska- Koordynator Sekcji Studenckiej KN APZ
Aleksandra Dudziak, Klaudia Gnatowicz, Joanna Iwanowicz, Dominika Kukawka, Jakub Kubczyński, Anna Klechamer, Hanna Pawłyk, Kamila Skoczylas, Agnieszka Sławińska oraz Zarząd Koła Naukowego „Architektura w Przestrzeni Zrównoważonej”.


UCZESTNICY:
Uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze
Studenci kierunku Architektura WBAiIŚ UZ

OPIEKA MERYTORYCZNA:
Prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać, mgr inż. arch. Justyna Juchimiuk-koordynator,
mgr inż. arch. Michał Golański, współpraca mgr inż. arch. Rafał Dudzik

PROGRAM RAMOWY DNI OTWARTYCH 05/04/2018 >>>