< wstecz

Komunikat nr 2 Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

1. W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, zawiesza się do odwołania:

- uroczystości o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym oraz konferencje,

- wyjazdy pracowników uczelni na konferencje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

2. Informacje i zapytania należy kierować na adresy:

kanclerz@adm.uz.zgora.pl, Koronawirus@uz.zgora.pl

 
tel.:

- w godzinach urzędowania uczelni – telefon kontaktowy: 68 328 22 54

- poza godzinami pracy tel.: 601 901 078

 

3. Przypomina się nr Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590

Zródło informacji:
www.uz.zgora.pl

 aktualizacja z dn.09.03.2020

 

 

_________________________________________

Dodatkowe informacje dostępne są pod linkami

Rekomendacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 >>>

04.03.2020