< wstecz

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA UZ Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

 

ZARZĄDZENIE NR 50

REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość w okresie czasowego zawieszenia w związku z COVID-19
kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim od 12 marca do 25 marca 2020 r.

Linki  zawierające pełna treśc dokumentów znajdują się poniżej:

Zarządzenie nr 50 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
 

03/2020