< wstecz

 Wystawa w Międzyrzeczu

W piątkowy, pogodny wieczór, 28 lutego br. w Międzyrzeczu, zostało zorganizowane poruszające wydarzenie pt. „Czasoprzestrzeń”. Spiritus movens wydarzenia była mgr inż. arch. Ilona Turczyn
(de domo Pisera) - absolwentka Kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu Pan Andrzej Kirmiel, który ugościł licznie przybyłych mieszkańców w progach Muzeum. Wystąpienia prelegentów - absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Zarządzania
i Bankowości w Poznaniu i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, których macierzyste uczelnie objęły wydarzenie Patronatem Honorowym – skupiały się na problematyce Międzyrzecza
w kontekście historycznym, wizualnym oraz przestrzennym. Każdej z wypowiedzi towarzyszyła burzliwa dyskusja, co świadczy o tym, że los miasta nie jest obojętny jego mieszkańcom.

Miałam zaszczyt reprezentować w Międzyrzeczu Instytut Architektury i Urbanistyki UZ (dawniej Katedra) gdzie Pani Ilona Turczyn kilka lat temu obroniła pracę magisterską pt.: „Koncepcja rewaloryzacji Starego Miasta wraz z Kompleksem Zamkowym w Międzyrzeczu”, pod kierunkiem
Prof. dr hab. inż. arch. Wandy Kononowicz. Dyplomantka otrzymała na początku 2018 roku Nagrodę Ministra Infrastruktury za 2017 rok, oraz wyróżnienie w międzynarodowym konkursie PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe studentów szkół wyższych podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego. Niewiele uczelni w Polsce może poszczycić się takimi laureatami.
Zapał i zaangażowanie z jakim Pani architekt zorganizowała i moderowała całe wydarzenie utwierdza mnie w przekonaniu, że jako pracownicy naukowo-dydaktyczni jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za przekazanie wiedzy, ale przekazujemy swoim podopiecznym pasję. Pozwólmy im marzyć, a może
w przyszłości zrealizują te marzenia, tworząc wokół lepszą przestrzeń.
Pani Turczyn tworząc platformę wymiany doświadczeń i prac studenckich, chciała zapoznać mieszkańców z ideami młodych ludzi a także z historyczną przestrzenią swego uroczego Miasta, które zasługuje na odbudowę i zainteresowanie.
Referaty zaprezentowali mieszkańcy Międzyrzecza i okolic:

 • Mateusz Pisera, Znaki czasu- problem konserwacji niemieckich szyldów i napisów na przykładzie Międzyrzecza. Student II roku kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na Wydziale Nauk Politycznych
  i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Dagmara Zdanowicz-Wąsik, temat: Galeria Kotłownia w Międzyrzeczu, doświadczenia modernizmu – tragizm i piękno polskiej architektury okresu PRL. Absolwentka kierunku Architektura Wnętrz na Wydziale Architektury Wnętrz
  i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu;
 • Michał Górzny, temat: Koncepcja wizerunku gminy Międzyrzecz jako marki lokalnej. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz kierunku Turystyka i Rekreacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Weronika Kudlińska, temat: Adaptacja budynku dawnej karczmy dworskiej w Międzyrzeczu na wielofunkcyjny obiekt kompleksu zamkowego. Absolwentka kierunku Architektura Wnętrz na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, studentka kierunku Architektura Wnętrz
  i Przestrzeń Wirtualna na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuki w Szczecinie;
 • Ilona Turczyn (z d. Pisera), temat: Koncepcja rewaloryzacji Starego Miasta wraz z Kompleksem Zamkowym w Międzyrzeczu. Absolwentka kierunku Architektura i Urbanistyka na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego;


Fot. Udostępniona dzięki uprzejmości Dyrektora i Pracowników Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego, https://link.do/LGwfe, (Powitanie przez Pana Dyrektora, w pierwszym rzędzie zasiadają prelegenci)


Foto i audio relacja autora Ziemia Międzyrzecka https://link.do/6cB6V
Blog Pani Iwony Wróblak i jej wyczerpująca relacja https://link.do/GinXC

 

autorka tekstu
dr inż. Alena Kononowicz, Instytut Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ

 

 

Link do całości tekstu opublikowanego na łamach Magazynu Społeczności Akademickiej  UZ / 03 / 269 / marzec  2020,  str.27 (PDF) >>>