< wstecz

RUSZA KOLEJNA EDYCJA STYPENDIÓW MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DLA LUBUSKICH STUDENTÓW

W roku akademickim 2020/2021 rusza kolejna edycja stypendiów Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego. Powyższe stypendia mają na celu, przede wszystkim zachęcenie absolwentów szkół ponadpodstawowych do związania swojej kariery zawodowej i jej dalszych losów z regionem, stałego podnoszenia osiąganych wyników oraz podejmowanie nauki na lubuskich uczelniach.


Studenci studiów stacjonarnych, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego nr XLIV/670/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej dla studentów, mogą ubiegać się o stypendia motywujące oraz stypendia przedsiębiorcze.

 

Żródło informacji:
https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/