< wstecz

OGÓLNOPOLSKI RANKING PERSPEKTWY 2018 -
KIERUNEK ARCHITEKTURA WBAiIŚ
wyżej aż o 2 miejsca w stosunku do roku 2017!!!

Prezentujemy Państwu  wyniki ogólnopolskiego Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018 dla kierunku Architektura przeprowadzony na polskich uczelniach wyższych.
Nasza ARCHITEKTURA na WBAiIŚ uplasowała się w tej ocenie już na 8 miejscu, a w stosunku do roku ubiegłego zwyżkowała aż o 2 pozycje, w skali krajowej. 

Zasady Rankingu 2018, w tym kryteria i ich wagi, opracowała Kapituła, obradująca pod kierownictwem prof. Michała Kleibera. W skład Kapituły weszli zarówno eksperci z zakresu szkolnictwa wyższego, jak i przedstawiciele różnych dziedzin przemysłu.

W Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018 ocenione zostały następujące kierunki:
*automatyka i robotyka
*architektura
(TABELA kierunek architektura na WBAiIŚ UZ
2018/ miejsce 8   link do pliku PDF >
2017/ miejsce 10 >
 

*budownictwo
(TABELA kierunek budownictwo na WBAiIŚ UZ
2018/ miejsce 15 
2017/ miejsce 13 > link do tabeli

* elektrotechnika
* elektronika i telekomunikacja
* energetyka
* fizyka techniczna
* geodezja i kartografia
* górnictwo i geologia
* inżynieria biomedyczna
* inżynieria materiałowa
* logistyka
* inżynieria chemiczna
* inżynieria środowiska 
(TABELA kierunek inżynieria środowiskana WBAiIŚ UZ
2018/ miejsce 20 
2017/ miejsce 19> link do tabeli

* zarządzanie i inżynieria produkcji
* kierunki IT (informatyka)
* mechanika i budowa maszyn
* mechatronika
* technologia chemiczna
* transport.

Do ich oceny zastosowanych zostało 12 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów.
Są to:
* Prestiż: badanie opinii kadry akademickiej
* Absolwenci na rynku pracy: badanie “Ekonomiczne Losy Absolwentów” realizowane przez MNiSW * Potencjał akademicki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie
* Efektywność naukowa: publikacje, cytowania, Field-Weighted Citation Impact
* Potencjał dydaktyczny: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, akredytacje
* Innowacyjność: patenty i prawa ochronne, ew. wdrożenia.

Wyniki Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2018
W tegorocznej edycji kierunek ARCHITEKTURA na WBAiIŚ uplasował się na 8 pozycji, o 2 miejsca wyżej niż w rankingu w roku ubiegłym!!!