AKTUALNOŚCI Instytutu AIU 2022/2023

< wstecz

WYSTAWA  „HALOWE KOŚCIOŁY Z XIV WIEKU NA ŚLĄSKU" 

Muzeum Ziemi Lubuskiej, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ oraz Katedra Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ zapraszają miłośników architektury
22 XI (środa) o godz. 17.00
na otwarcie wystawy „Halowe kościoły z XIV wieku na Śląsku”.
Wernisaż połączony będzie z wykładem Autorki ekspozycji prof. dr hab. inż. architekt Hanny Kozaczewskiej-Golasz.

Program spotkania
- Powitanie gości – Leszek Kania, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej
- Przedstawienie sylwetki prof. dr hab. inż. arch. Hanny Kozaczewskiej-Golasz – dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ (dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ)
- Wykład prof. dr hab. inż. arch. Hanny Kozaczewskiej-Golasz

Na wystawie zaprezentowano efekty wieloletnich badań profesor Hanny Kozaczewskiej-Golasz. Objęły one wszystkie kościoły halowe zachowane w historycznych granicach Śląska. Wystawa zawiera dokumentację osiemnastu świątyń tego typu. Najwięcej, bo aż jedenaście z nich, to obiekty pochodzące z terenu województwa dolnośląskiego. Cztery kościoły z woj. opolskiego, jeden – ze śląskiego, a dwa możemy podziwiać w naszym regionie. Wymienione jako ostatnie to: kościół parafialny pw. NMP i św. Jana Ewangelisty z Kożuchowa oraz gotycka kolegiata pw. NMP z Gubina.


Współorganizatorem wydarzenia jest Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ oraz Katedra Architektury i Urbanistyki WBAiIŚ UZ.

Materiały towarzyszące wystawie(plik pdf do pobrania)>>>

 

Prof. dr hab. inż. architekt Hanna Kozaczewska-Golasz jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do naszego ośrodka przeszła z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Głównym nurtem jej prac badawczych jest średniowieczna architektura i urbanistyka Śląska, ale ma w swoim dorobku także opracowania dotyczące architektury starożytnej i nowożytnej. Liczne wyjazdy studialne do różnych regionów Europy Zachodniej i Azji Mniejszej pozwoliły na pogłębienie wiedzy i zebranie bogatej dokumentacji fotograficznej, wykorzystywanej w pracach badawczych, a także w dydaktyce.Opublikowała blisko 30 artykułów, 5 książek, wykonała ponad 30 opracowań.
Profesor Hanna Kozaczewska-Golasz łączy działalność naukową z dydaktyczną w zespole pracowników Katedry Architektury i Urbanistyki WBAIS UZ, prowadzi seminaria i wykłady z historii architektury starożytnej, historii architektury powszechnej średniowiecznej i nowożytnej.

 

Zródło: materiały prasowe Organizatorów

20-11-2017