AKTUALNOŚCI Instytutu AIU 2022/2023

< wstecz

 

 

ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ
ARCHITEKTONICZNĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNĄ:

Prace konkursowe powinny zawierać następujące motywy tematyczne:
a) świąteczno-noworoczne lub
b) noworoczne lub
c) zimowe
ale przy użyciu języka architektonicznego (zawierające motywy/detale/skojarzenia architektoniczne lub odnoszące się do teorii architektury, itd.)

Prace będą oceniane w trzech kategoriach zależnych od technik wykonania
ARCHI KARTKI TEMATYCZNEJ:
a) forma przestrzenna/ rozkładana/składana/rozsuwana/model/3D/inna
b) rysunkowa/malarska (kredki/mazaki/farby/pastele itd.)
c) techniki łączone / obróbka cyfrowa/zdjęcie/ rysunek/ grafika /collage itd.
3) Format prac: A4 składany do A5, A4- pion / poziom .
(Uwaga: Dopuszcza się ok. 10% pomniejszenia lub powiększenia formatu pracy)

N O W Y   T E R M I N  składania prac do 19.12.2018r /Ś R O D A/  g.12.00
pok.417 -bud. A8
 

UCZESTNICY KONKURSU I WYSTAWY KONKURSOWEJ:
Studenci kierunków:
*Architektura / WBAIiŚ UZ.
*Architektura i Urbanistyka / WBAIiŚ UZ.
*Absolwenci w/w kierunków WBAiŚ UZ

ISTOTNE:
( 1 kategoria=1 autorska  prac konkursowa -KARTA TEMATYCZNA
z podpisaną wizytówką i oświadczeniem autorskim wg wzorów poniżej)​

Maksymalnie 1 autor może złozyć 3 prace- po 1 w kategorii.
Oświadczenie Autora/Autorów karty konkursowej (PDF do pobrania i wydruku)>

 REGULAMIN KONKURSU
(PDF do pobrania i lektury tylko 2 str.)>>>
UWAGA:Regulamin zaktualizowany o nowy termin składania prac tj.19.12.2018

TERMINY:
Termin ogłoszenia konkursu 06.12.2018
Termin na dostarczenie własnych (autorskich) PRAC- KARTdo 19.12.2018 pok.417 do godz.12.00

Czas pracy Sekretariatu  pok.417 - PN-PT g.8-15.00
 

Organizatorzy konkursu:
KATEDRA ARCHITEKTURY I SZTUKI WBAiIŚ UZ
ZAKŁAD TEORII I PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO KAIU WBAiIŚ UZ
GALERIA ARCHITEKTURY I SZTUKI UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
KOŁO NAUKOWE „ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI ZRÓWNOWAŻONEJ”
II. Cele konkursu:
• kształtowanie wrażliwości estetycznej,
• rozwijanie i promowanie uzdolnień plastycznych i artystycznych;
• kultywowanie tradycji świątecznych oraz noworocznych


Temat konkursu i zasady uczestnictwa:
1. Udział w konkursie polega na samodzielnym lub zespołowym zaprojektowaniu
i wykonaniu Architektonicznej Kartki Tematycznej oraz dostarczenie jej lub przesłanie do organizatora w formie i terminie określonych w niniejszym regulaminie.
 

FORMATY:
Karty  o formacie A4 do A5/ pion/poziom należy dostarczyć w terminie nieprzekraczalnym do 19.12.2018 pok.417 

Prac konkursowych NIE PODPISUJEMY ale wraz z podpisanym oświadczeniem 
i wizytówką pracy (zał.1 i 2 link do PDF -do wydruku  )>>> składamy osobiście lub należy je przesłać drogą pocztową w opakowaniu wykluczającym zniszczenie na adres:
KATEDRA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI WBAiIŚ UZ ul.Prof.Z.Szafrana 1, Zielona Góra – Sekretariat p.417 W TERMINIE DO 19 GRUDNIA 2018 r.(środa) do godz.12.00
Godziny pracy Sekretariatu p.417, bud.A8, G.8.00-15.00
Prace nadesłane pocztą- termin-decyduje data stempla pocztowego.
 

NAGRODY:
Organizatorzy konkursu przewidują prezentację wybranych kart na Zbiorowej Wystawie Konkursowej (przed lub po konkursie) w Galerii Architektury i Sztuki , Foyer bud.WBAiIŚ UZ A-8 
Przewiduje się także nagrody rzeczowe lub graficzne dla zwycięzców we wszystkich 3 kategoriach.
Uczestnicy konkursu oraz Zbiorowej Wystawy Konkursowej otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie oraz dyplomy.


WYNIKI:
Etap 1 / 18.12.2018 : zgłoszenia prac konkursowych/ KART
 19-20.12.2018: wyniki kwalifikacji prac do etapu 2 tj. wystawy konkursowej 
Etap 2 / 01/2019: wyniki konkursu - lista finalistów we wszystkich 3 kategoriach oraz w kategoriach tzw. specjalnych przyznanych przez członków Jury, uroczyste wręczenie dyplomow oraz nagród 01/ 2019 
Etap Finalny / 2019: wystawa nagrodzonych prac - laureatów w 3 kategoriach 

Wyniki kwalifikacji do 2 etapu tj.wystawy konkursowej przewiduje się na GRUDZIEŃ 2018 / tj. publiczna prezentacja prac na wystawie w Galerii AIS WBAiIŚ UZ od 12/2018.

WYSTAWA KONKURSOWA GALERIA AIS WBAiIŚ UZ:
Organizatorzy konkursu przewidują prezentację wybranych KART na Zbiorowej Wystawie Konkursowej (przed lub po konkursie) w terminie 2018/2019 w Galerii Architektury i Sztuki , Foyer bud.WBAiIŚ UZ A-8 oraz na stronach www.aiu.uz.zgora.pl i www.apz.uz.zgora.pl.

 
 
 
 
 
 
 
Żródło rysunku rastrowego:
https://varsisava.pl